Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

‘Stilgezet. Hoe nu verder?’ - zondag 14 juni extra Micha Zondag vanwege coronacrisis

Wat betekent de coronacrisis voor de schepping, dichtbij en ver weg? De christelijke netwerkorganisatie Micha Nederland, waarin naast Kerk in Actie nog 22 organisaties deelnemen, geeft suggesties voor een themadienst op zondag 14 juni.

‘Stilgezet. Hoe nu verder?’ “Je hoort veel mensen zeggen dat ze zijn stilgezet door de coronacrisis,” vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. “Ze zijn gaan nadenken wat ze nu écht belangrijk vinden, wat de gevolgen zijn van hun levensstijl en of het ook anders kan. Nu het openbare leven in Nederland langzamerhand weer op gang komt, hoop ik dat we als kerken en christenen niet gelijk verder gaan in het drukke leven van hiervoor, maar onszelf eerst samen de vraag stellen: ‘Hoe gaan we nu verder?’" 

Onze overvloed blijven delen

Micha Nederland merkt in gesprekken met ontwikkelingsorganisaties in haar netwerk dat de coronacrisis in ontwikkelingslanden een crisis bovenop vele andere is. Denk aan honger, armoede en geweld. “Het is daarom belangrijk dat we nu dóórgaan met onze zorg voor de schepping en de nood van onze naasten dichtbij en ver weg,” aldus Westerbeek. “Als we iets kunnen missen, laten we onze overvloed dan delen met mensen die minder hebben dan wij. Laten we misstanden aan de kaak blijven stellen, zoals bijvoorbeeld in de kledingindustrie, waar we zelf direct of indirect mee te maken hebben. Deze arbeiders zijn vanwege de coronacrisis kwetsbaarder dan ooit.”

Kerk in Actie en Micha

Kerk in Actie wil samen met alle Michaleden staan voor sociale en ecologische gerechtigheid. Via de Micha Cursus kunnen christenen nadenken over de noodzaak van verandering als praktische uitwerking van basiswaarden als gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. De Micha Cursus geeft volop ruimte om over deze onderwerpen na te denken. Samen onderzoekt u hoe u met uw gaven en talenten een rechtvaardige en duurzame levensstijl kunt ontwikkelen. In de online ideeënbank leest u alles over de Micha cursus.

Materialen en links

Het materiaal voor het houden van een themadienst is gratis te downloaden

Kerk in Actie steunt kerken die zich wereldwijd inzetten om een stille coronaramp te voorkomen. Meer informatie is te vinden op kerkinactie.nl/corona

Er zijn meer themazondagen: zondag 21 juni staat in het teken van wereldvluchtelingendag. Voor deze dienst zijn liturgiesuggesties gemaakt die u kunt downloaden op kerkinactie.nl/vluchtelingen.