Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Steun voor kleine kerken in Nicaragua

Kerken in Nicaragua hebben veel behoefte aan toerusting en training. Op 4 juni wordt voor hen gecollecteerd.

In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Zij hebben echter maar beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Dankzij Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen ze trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Eén van hen is Elvin Antonio Urratia Lara. ‘De trainingen hebben grote invloed op de gemeenten: wij kunnen onze kerk en de samenleving nu beter van dienst zijn. Ik zie dat veel mensen groeien, in hun leven en in hun geloof.’

Familie

Elvin is 32 jaar en werkt al zes jaar in zijn parochie, momenteel als coördinator. Toen hij zijn eerste training van Teyocoyani kreeg, was hij meteen enthousiast. ‘Niet alleen de manier van lesgeven sprak me aan, ook de verschillende thema’s boeiden me. Het eerste thema dat me opviel, was ‘Zout en licht van de wereld’. Ik vond het heerlijk om daar een training over te volgen. Het was voor mij indrukwekkend om te ervaren hoe vriendschappelijk het team omging met ons, boeren. Tijdens de trainingen is er geen onderscheid tussen personen. We vormen een uitgebreide familie waar mensen met heel verschillende levens en denkwijzen bij horen.’

Stimulans

Op veel plekken in Nicaragua kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani niet alleen de kerkleiders, maar ook de leden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. Elvin: ‘Ik ben tien jaar lang alcoholist geweest, maar ik voel me nu betrokken bij de kerk. De trainingen en mijn werk hebben me geholpen het kwade te overwinnen en mijn persoonlijke leven en mijn huwelijk in evenwicht te brengen.’ Hij ziet dat de cursussen een stimulans betekenen voor de hele regio. ‘Er zijn door de trainingen meer mensen die zich inzetten: niet alleen voor de kerk, maar ook in het sociale leven en in het onderwijs. Inmiddels ben ik bevriend met mensen in verschillende delen van het land. Dankzij de trainingen ontdekken wij allemaal meer over de persoon van Jezus en de betekenis van het Evangelie.’

>De collecte op 4 juni is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Kerk in Actie steunt het werk van Teyocoyani in 2017 met € 25.000. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek.

Meer lezen over dit project? https://www.kerkinactie.nl/projecten/sterkere-kerken-in-nicaragua