Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Startzondag 2021 - aandacht voor het Onze Vader

‘Van U is de toekomst’ is het thema voor het kerkelijk jaar dat begint bij Startzondag in september. De dienstenorganisatie reikt materiaal aan zodat plaatselijke gemeenten dit thema handen en voeten kunnen geven.

Nynke Dijkstra, beleidssecretaris in de dienstenorganisatie, vindt het een prachtig thema dat aansluit bij de realiteit waarin we leven. “Enerzijds geeft het iets van ontspanning aan, weg uit de kramp van het allemaal zelf moeten maken. De toekomst is aan God, de kerk is dat ook. ‘Heer, het is uw kerk, ik ga slapen’ zou paus Johannes XXIII elke avond bij het slapengaan hebben gebeden. Daarmee kunnen we ontspannen het nieuwe kerkelijke jaar in. Anderzijds biedt het thema de kans om echt na te denken over de toekomst. Wat betekent ‘Van U is de toekomst’? Om welke toekomst gaat het? En wat kunnen wij doen? Het doet het appel om niet onderuit te zakken maar de weg te gaan. En ons te laten verrassen door wat op ons afkomt, en daarbij kansen te zien als van Godswege. ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’ dichtte Huub Oosterhuis. We mogen ontspannen maar ook verwachtingsvol het nieuwe jaar in.”

Concreet en dichtbij

Het thema klinkt misschien als ‘ver weg’, maar het gaat over nu en morgen, zegt Saskia de Graaf, projectleider jaarthema. “Daarmee is het ook voor kinderen en jongeren een aansprekend thema. Nu, tijdens corona, zijn ze veel binnen en veel bezig met zichzelf. Straks kunnen ze weer verder kijken, in verbinding met elkaar. De werkvormen worden dan ook niet vaag en abstract maar concreet en dicht bij hun leefwereld. We kunnen nu al iets van Gods Koninkrijk zichtbaar maken.”

Niet iets extra’s 

Veel plaatselijke gemeenten kiezen zelf een thema waar ze een jaar lang allerlei activiteiten aan ophangen, weet Dijkstra. “En dat is mooi. Er zijn ook gemeenten die graag een leidraad voor het nieuwe kerkelijk seizoen krijgen en dat vertalen naar wat het in de eigen context betekent. Zie het in ieder geval niet als iets extra’s, iets wat je ook nog moet doen. Het kan onderdeel zijn van de dagelijkse gang van zaken. Openingen van vergaderingen kunnen worden gewijd aan dit thema. Predikanten kunnen erover preken; preken moeten ze toch. En het aangeleverde materiaal kan input geven voor het programma van vorming en toerusting.”

Voordeel van zo’n centraal thema is tevens dat het verbindend kan werken, als je bijvoorbeeld ziet dat je buurgemeente er ook iets mee doet. De Graaf: “We zouden het leuk vinden als gemeenten het jaarthema samen oppakken. We denken er nu over na hoe we gemeenten met elkaar in contact kunnen brengen. In ieder geval zullen we verhalen delen over hoe gemeenten met het thema werken, zodat ze elkaar inspireren.” Dat geeft tegelijkertijd een beeld van hoe met het thema gewerkt kan worden. De Graaf: “We willen niet zomaar een thema droppen, maar gemeenten ook vragen wat ze ervan vonden en wat ze er misschien wel van geleerd hebben. Zo ontstaat er een wisselwerking.”

Materialen

Gemeenten kunnen het thema handen en voeten geven door aan de slag te gaan met werkvormen voor kinderen en jongeren, met materiaal voor bijbelstudie en gesprek. Voor de zondagse vieringen in de startzondagmaand september zijn er liturgische suggesties en preekschetsen. Maar er is ook een opzet voor een kliederkerkviering rond dit thema, gemaakt in samenwerking met een lokale gemeente, en voor een intergeneratieve wandeling. Daarnaast sluiten enkele partnerorganisaties aan met materialen, zoals het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en Kind op Zondag.

Op Startzondag - voor vrijwel alle gemeenten is dat een zondag in de maand september - staat het Onze Vader centraal, en dan speciaal de zin ‘Uw koninkrijk kome’. Om te benadrukken dat we het jaar ontspannen en verwachtingsvol willen beginnen, zegt Dijkstra. “Startzondag heeft iets van: klaar voor de start, we gaan de slag. Maar een goede start vraagt eerst om stilstaan, om open handen, om gebed.”

Het materiaal bij het nieuwe jaarthema vindt u op protestantsekerk.nl/jaarthema.

Foto: Unsplash