Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Spreken met de handen: gebarentaal voor predikanten en kerkelijk werkers

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat gemeentepredikanten en kerkelijk werkers gebarentaalleren en biedt daarvoor subsidie aan.

Waarom zouden gemeentepredikanten eigenlijk gebarentaal moeten leren, wanneer de kerk toch dovenpredikanten heeft? Er wordt op die manier toch voorzien in de behoefte aan pastoraat, liturgie en catechese?

Het is beslist belangrijk dat het dovenpastoraat bestaat en maar nee, dat is niet voldoende! Dove gemeenteleden zijn tenslotte gewoon gemeenteleden.

Er bestaat een interkerkelijk dovenpastoraat, waar o.a. enkele dovenpredikanten aan verbonden zijn. Een dovenpredikant ondersteunt waar nodig de gemeentepredikanten: door hen te adviseren, soms door kerkdiensten te houden en soms door pastorale zorg te geven.
Maar daarmee zijn dove gemeenteleden niet gemeentelid-af geworden... Zij blijven lid van hun eigen gemeente! Het is goed dat zij dat ook duidelijk merken, bijvoorbeeld doordat hun predikant zich de moeite getroost enkele basisvaardigheden te leren om met hen te communiceren.

Communiceren in eigen taal

Wie een cursus gebarentaal volgt, leert niet alleen de basisvaardigheden van een andere taal, maar krijgt ook enig begrip van wat het betekent doof te zijn, wat het eigene is van dovencultuur en van de lange geschiedenis van afwijzing van doven door samenleving en kerk. Lang is ook in de kerk gedacht: Het geloof is immers uit het gehoor, en doven horen nu eenmaal niet... Ook vandaag de dag lijkt dit nog steeds – onbedoeld – de boodschap te zijn.

Daarom is het belangrijk dat een voorganger een andere boodschap afgeeft. Hij moet kunnen zeggen: De kerk is voor iedereen', niet alleen in woorden maar ook in gebarentaal. Zij moet met dove mensen kunnen communiceren in hun eigen taal.

Cursus gebarentaal

De cursus gebarentaal bestaat uit tien lessen, waarin basis-gebaren worden aangeleerd en geoefend, en waarin bovendien de dovencultuur wordt verkend. Deze lessen kunnen op twee manieren worden gevolgd: in een standaard gebarencursus bij een Stichting Welzijn doven, of via privéles door een gekwalificeerde tolk/docent gebarentaal. De cursus heeft als voordeel de interactie met medecursisten. Nadeel is echter dat die cursussen uitsluitend in de avonduren worden aangeboden. Voor wie dat een bezwaar is, bestaat de mogelijkheid overdag les te krijgen, alleen of in groepjes van twee. Aansluitend zijn er bovendien drie lessen over specifieke gebaren betreffende geloof en kerk.

Subsidie

De cursussen kunnen in de eigen regio, en meerdere keren per jaar worden gevolgd. Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk bestaat een subsidieregeling. Die houdt in dat de cursus, hoe of waar die ook gevolgd wordt, voor predikanten en kerkelijk werkers slechts 300 euro kost, inclusief studieboeken.

>Meer informatie en aanvragen subsidie: Sylvia van Delden, projectmedewerkster categoriaal pastoraat: s.van.delden@protestantsekerk.nl

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker