Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Shana tova - gelukkig nieuwjaar!

Het moderamen van de Protestantse Kerk wenst de Joodse gemeenschap een gelukkig nieuwjaar. Shana tova! Rosj Hasjana begint op zondagavond 29 september en duurt tot dinsdagavond 1 oktober 2019.

Aan de Joodse gemeenschap in Nederland,

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana wil de Protestantse Kerk in Nederland haar hartelijke nieuwjaarswensen aan u overbrengen. Wij hopen dat u een gelukkig en vredig nieuwjaar tegemoet kunt zien en wensen u alle goeds toe. Sjana tova! 

Als Protestantse Kerk weten we ons verbonden met de Joodse gemeenschap in Nederland. Naast de regelmatige contacten die wij in het afgelopen jaar met elkaar hebben gehad, is er samen met de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een gezamenlijke verklaring geweest tegen antisemitisme. Daarin staat o.a. : “Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang. We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen.”

 

Het is onze wens dat wij ook in het nieuwe jaar wegen naar elkaar weten te vinden, zodat wij elkaar steeds beter leren verstaan om samen de samenleving waarin wij gesteld zijn te kunnen dienen.

Foto: Flickr