Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Shana tova - gelukkig nieuwjaar!

Het moderamen van de Protestantse Kerk wenst de Joodse gemeenschap een gelukkig nieuwjaar. Shana tova! Rosj Hasjana begint op vrijdagavond 18 september en duurt tot zondagavond 20 september 2020.

Aan de Joodse gemeenschap in Nederland,

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana brengt de Protestantse Kerk in Nederland haar hartelijke nieuwjaarswensen aan u over. Wij hopen dat u een gelukkig en vredig nieuwjaar tegemoet kunt zien en wensen u alle goeds toe. Shana tova! 

Het afgelopen jaar is voor ons allen een bijzonder en ingrijpend geweest. Alle vieringen en herdenkingen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding zijn anders dan gedacht verlopen. Het Covid-19 virus heeft tot op heden grote gevolgen gehad, sociaal, economisch, spiritueel. Het plaatst ons allen voor nieuwe vragen en alleen samen kunnen wij de complexe problemen waarmee onze wereld geconfronteerd worden tegemoet treden.

Als Protestantse Kerk weten we ons verbonden met de Joodse gemeenschap in Nederland, net zo divers en veelkleurig als de hele samenleving. 

Het is onze wens dat wij ook in het nieuwe jaar wegen naar elkaar weten te vinden, zodat wij elkaar steeds beter leren verstaan om samen de samenleving waarin wij gesteld zijn te kunnen dienen. Wij hopen dat de Joodse gemeenschap als een vitaal deel van onze samenleving in alle vrijheid en vrede zonder antisemitische incidenten samen met alle anderen van goede wil verschil ten goede kan maken in het komende nieuwe jaar.

Foto: Shutterstock