Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Schooldominee in Waalwijk

Otto Grevink - in de volksmond 'de schooldominee' - komt iedere woensdag op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. De school is voor hem de ingang om relaties met kinderen en hun ouders te leggen.

Otto Grevink is een vertrouwd gezicht op de school. Hij heeft zijn vaste plek in het gebouw. "De leerlingen kennen me en zwaaien even als ze langs lopen. Dan zwaai ik natuurlijk terug." Sinds hij in 2005 predikant werd van de Ambrosiuskerk in Waalwijk, werkt Otto heel bewust aan een goede relatie met kinderen. "Het begon eigenlijk toen ik hun ouders sprak. Zij sturen hun kinderen naar een protestants-christelijke basisschool. Dat doe je met een reden. Ik wilde daarom graag weten welke waarden zij belangrijk vonden. Hoe kunnen we onze christelijke identiteit beter vormgeven?"

Lastige vragen

Die christelijke identiteit komt ter plaatse onder meer tot uitdrukking in het Bijbelproject Kerk en School, waar Otto bij betrokken is. "We kiezen dan een bepaald thema dat zowel op school als in de kerk aandacht krijgt. Neem de ark van Noach of het leven van Mozes. Ik kom het verhaal in de klas vertellen. We praten eens door over het water dat Mozes in zijn biezen mandje bedreigde. Die dreiging kennen wij ook, denk maar aan de watersnoodramp van 1953. We nodigen iemand uit die de ramp heeft meegemaakt. Later in de week bezoekt een collega of ikzelf de groepen 7 en 8. Die hebben vaak lastige vragen." Lastige vragen? "Ja, wat deed Noach met zijn mest? Als je daarover doorspreekt, stuit je op bredere kwesties. Zijn die verhalen echt gebeurd? Waar is God dan? Daar zitten ze soms echt mee." Nadat de kinderen deze vragen rustig hebben laten bezinken, wordt het programma de daaropvolgende zondag afgesloten met een viering in de Ambrosiuskerk.


"Ik kom als gast"

Ook buiten de projecten om wilde Otto zich graag vaker laten zien op de school. "Als predikant wil ik contact maken met mensen. Daarvoor moet ik naar buiten. Letterlijk." Vanuit zijn kennis en ervaring staat hij de schoolleiding met raad en daad bij. "Laat wel duidelijk zijn: ik kom als gast en kijk waar ik iets kan betekenen. Zo was het personeel niet meer tevreden over de dagopening. Het materiaal had niet altijd duidelijk te maken met geschiedenissen uit de Bijbel. Juist in die periode kwam de Samenleesbijbel uit. Ik ben ´m gaan bestuderen. Er stonden allerlei leuke spelletjes en vragen in. Nu wordt het boek dankbaar gebruikt op school."


Betrokken bij leerlingen

Door zijn werkbezoeken op woensdag blijft Otto op allerlei manieren betrokken bij de leerlingen. "Ik leid jaarlijks een koortje van leerlingen rond het Bijbelproject. Inmiddels doen dertig kinderen mee. De school heeft verder een Lied van de Maand, dat we ook in de kerk zingen. Zo bouwen we een gezamenlijk repertoire op." In overleg met Otto richt de school zich ook bewust op pastoraal-diaconale doelen. "Ter voorbereiding op de Kerk en Schoolvieringen denken we na over organisaties waar we ons voor kunnen inzetten. Mensen die waardering kunnen gebruiken, krijgen een bloemetje."


Onderwijzers

Op de Juliana van Stolbergschool is iedereen tevreden over de samenwerking. Otto zou iedereen echter vooral willen stimuleren om zelf zijn weg te vinden in het contact met de jeugd. "Wat hier werkt, hoeft elders niet te werken. Hier hebben we een directeur die onze activiteiten goed overziet, maar misschien heeft jouw directeur wel andere dingen te doen. In veel kerken stikt het van de onderwijzers. Die onderwijzers kunnen op dit punt heel veel voor de kinderen betekenen. Kijk wie iets wil doen. Daar begint het."

Binnen de dagelijkse praktijk van Waalwijk denkt Otto ondertussen vooruit. Hij zou ook de ouders van de leerlingen willen aanspreken. Zoals tijdens de kerstviering, toen hij voor een groot publiek van volwassenen en jongeren over de geboorte van Jezus mocht vertellen. "Ik zou willen weten wat hen bezighoudt. Wat geloven zij? Wat vinden ze moeilijk? Misschien loop ik binnenkort dus meer nog op het schoolplein rond."