Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ruim veertig Nederlandse kerken tekenen eenheidsverklaring

Op 29 mei 2019 vindt in de Grote Kerk in Dordrecht voor de vierde keer de Nationale Synode (nieuwe stijl) plaats. Deze openbare bijeenkomst is tevens de afsluiting van een Dordtse herdenkingsperiode van 400 jaar Nationale Synode uit 1618-1619. Bijzonder is dat vertegenwoordigers en leden van meer dan veertig aantal kerken en geloofsgemeenschappen een ‘Verklaring van verbondenheid’ gaan ondertekenen.

De essentie van de verklaring van verbondenheid te vinden in het volgende citaat: “Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken.”

¨De aanleiding voor het opstellen van deze verklaring is de ervaring van tien jaar gezegend samenwerken binnen de stuurgroep Nationale Synode”, aldus ds. Barend Kamphuis, lid van deze stuurgroep.

Herkennen in het geloof in Jezus Christus

“In deze stuurgroep zitten mensen uit alle hoeken van het protestantisme: protestant, remonstrant, pentecostaal, migrant, gereformeerd, baptist. Er bleek heel goede samenwerking mogelijk. Er was veel meer dat ons verbindt dan wat ons scheidt. We hebben een gezamenlijk 'Credo' kunnen opstellen, we hebben tot nu toe drie maal prachtige vieringen in Dordrecht kunnen organiseren, met een geweldige opkomst. We hebben 'geloofsgesprekken'  kunnen organiseren, waarin christenen van heel verschillende herkomst elkaar herkennen in het geloof in Jezus Christus. Het werd onze overtuiging dat wij na de afsluiting van de herdenking van de Synode van Dordrecht niet zomaar uit elkaar konden gaan en weer als vanouds langs elkaar heen konden gaan leven. Dat heeft ons ertoe gebracht deze verklaring op te stellen.”

De stichting Nationale Synode heeft als doelstelling de verbrokkelde protestantse kerken in Nederland dichterbij elkaar te brengen. Initiatiefnemer daartoe was voormalig voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland ds. Gerrit de Fijter. Het moderamen van die kerk riep een interkerkelijke stuurgroep in het leven die vervolgens een credotekst opstelde. Deze stuurgroep organiseerde geloofsgesprekken en grote bijeenkomsten in Dordrecht in 2010, 2013 en 2016, waar leden en vertegenwoordigers en leden van tientallen kerkgenootschappen aanwezig waren. Ook de migrantenkerken zijn betrokken. Met de ondertekening van een ‘Verklaring van verbondenheid’ worden de goede bedoelingen die in die bijeenkomsten zijn uitgesproken, voor het eerst geformaliseerd. Na tien jaar voorbereidingen legt de stichting op 29 mei met genoemde verklaring het werk in handen van de officiële kerken en geloofsgemeenschappen zelf.

Kamphuis: “De tijd is voorbij dat we als christenen in Nederland onze kracht kunnen zoeken in het benadrukken van verschillen. We kunnen elkaar werkelijk niet missen. We zullen nog veel meer bereid moeten zijn van elkaar te leren en met elkaar samen te werken. We geloven in de katholiciteit van de kerk. Ik ben ervan overtuigd dat dat geloof niet beschaamd zal worden, dankzij de kracht van de Geest van onze Heer Jezus Christus.”

Bijwonen?

De Nationale Synode vindt plaats in de Grote Kerk in Dordrecht. Woensdag 29 mei van 13.00-17.30 uur. Deze bijeenkomst is vrij en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan hier.

Foto: Unsplash