Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Richtlijnen rondom het coronavirus

Vanaf 1 juli 2020 mag er een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt. Triage (mensen van te voren vragen of ze symptomen van covid-19 vertonen) is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen en meer dan 250 mensen buiten.

Protocol kerk-zijn in 1,5 meter samenleving

Er is een protocol beschikbaar dat kerkenraden in staat stelt om beleid te bepalen voor hun gemeente op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. In dat protocol worden ook richtlijnen genoemd voor het houden van andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen.

 

Begrafenissen en bruiloften

Voor en kerkelijke bruiloften geldt dat er een onbeperkt aantal mensen aanwezig mag zijn mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd wordt.

Liturgische handdruk

Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, kan de gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart. 

Avondmaal

Het vieren van het Avondmaal kan niet gemist worden, aldus het moderamen. Zij geven in dit bericht de mogelijkheden weer om in tijden van corona toch het Avondmaal te vieren.

 

Doop

Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

 

Kerkgebouw openstellen 

Als een gemeente er voor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje, volg dan wel de richtlijnen van het RIVM.

 

Bezoekwerk 

Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig weer worden opgepakt. Houdt u aan de regels van de overheid. Overleg met de pastorant welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuis moeten blijven. 


Actuele informatie

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken geeft over dit onderwerp adviezen aan kerken. Zie http://www.cioweb.nl/ 

In alle gevallen raden wij u aan de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: www.ggd.nl.

Dit bericht is op vrijdag 28 februari geplaatst. Het wordt voortdurend geactualiseerd. De laatste aanpassing vond plaats op 6 juli 13.30 uur.