Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

Ledenadministratie lijkt wellicht een duf onderwerp, maar het gaat veel mensen aan het hart. Dat bleek wel toen in januari van dit jaar op deze site de oproep verscheen om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen.

Verlies leden niet uit het oog

Het bericht ‘Verlies leden niet uit het oog’ is tot nu het meest gelezen bericht van dit jaar. Het werd 10.000 keer gelezen, 748 keer aangeraden en uiteindelijk vulden 15.000 mensen de internetconsultatie over dit onderwerp in.

Dat lijkt effect te hebben gehad. In het nieuwe regeerakkoord is het volgende te lezen:
Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een overgangsregeling gelden. Wie nu geregistreerd staat kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen vallen onder de nieuwe regels.

Miljoen kerkleden hebben hier baat bij

Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie, reageert verheugd. Hij benadrukt dat resultaat voor een groot deel te danken is aan de inzet van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).
“De Protestantse Kerk is zeer ingenomen met dit besluit. Een mogelijke achterstelling van de kerken is hiermee voorkomen. Wij hopen dat veel maatschappelijke organisaties hier gebruik van gaan maken. Het zal nog wel een heel verandertraject met zich mee gaan brengen. Voor ons is vooral deze zin van belang: Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een overgangsregeling gelden. Wij willen die handschoen, in samenwerking met het CIO, oppakken en daar een goed werkend systeem van gaan maken. Dit voor de miljoenen kerkleden die hier baat bij zullen hebben.”

Achtergrond over SILA

SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.