Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Classispredikant Jan Hommes pleit voor wereldwijde rechtvaardigheid in coronatijd

Nederland krijgt steeds meer hoop op een nabije, coronavrije toekomst. Maar veel andere landen moeten het nog altijd stellen zonder felbegeerde vaccins, die worden weggekocht door het rijke westen. Jan Hommes is classispredikant voor Groningen-Drenthe en staat op voor rechtvaardigheid rondom deze kwestie.

“Ik werd benaderd door een werkgemeenschap van dominees en kerkelijk werkers die uit zichzelf bezig waren gegaan met dit thema. Ze zochten naar manieren om hier aandacht voor te vragen. Het raakte mij om te zien hoe verontwaardigd en verontrust zij waren over de onrechtvaardige situatie. Ze durfden hiervoor op te staan en dit probleem aan te kaarten. Zo vroegen ze mij om dit probleem als classispredikant kenbaar te maken bij de Protestantse Kerk Nederland.”

Portemonnees

“Het voelt zo vreemd dat er een wereldwijde pandemie is, waarbij rijke landen méér dan genoeg vaccins kunnen krijgen terwijl zo veel andere landen nog niemand kunnen vaccineren. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde vaccins hard nodig. Maar de landen met de grootste portemonnees en de grootste mond gaan ermee vandoor. Voor mij is dat een klassiek voorbeeld van onrechtvaardigheid.

Wij kunnen niet direct iets doen aan de verdeling van vaccins of praktische coronahulp. Wel kunnen we aandacht vragen voor dit thema. Bespreek de onrechtvaardigheid, benoem nadrukkelijk met elkaar wat er precies fout gaat. Dominees die het thema aanhalen in hun preek, diakenen die zich uitspreken over dit onderwerp - dat is wat de maatschappelijke discussie op gang helpt en uiteindelijk verder brengt. Misschien wel tot aan de WHO en de politiek aan toe. Die invloed kun je hebben als kerk.”

Eerlijke verdeling

Geïnspireerd door mensen zoals Jan Hommes, die opstaan voor rechtvaardigheid, houdt Kerk in Actie in april extra geldinzamelingsacties voor praktische coronahulp voor hen die dit zo hard nodig hebben. Kerk in Actie ondersteunt daarnaast initiatieven om de Nederlandse regering te wijzen op hun medeverantwoordelijkheid voor een eerlijke wereldwijde verdeling van vaccins. Dit gebeurt onder andere via COVAX, een platform dat zich inzet om vaccins via donaties te verspreiden naar landen die tot nu toe nog geen toegang hebben. En hoewel Kerk in Actie en haar partnerprojecten zelf geen vaccinatiecampagnes organiseren, kunnen deze organisaties wel financiële steun bieden wanneer deze campagnes op gang komen in een land.

Doorgaan

Hoewel Kerk in Actie dus geen directe toegang heeft tot vaccins en de verdeling daarvan, kunnen we op verschillende manieren concrete ondersteuning bieden in de landen die nog altijd gebukt gaan onder zowel het virus als de nadelige gevolgen van langdurige lockdowns. Kerk in Actie ondersteunt de kwetsbaren met praktische hulp en financiële ondersteuning.

In Zuid-Afrika worden voedselpakketten uitgedeeld en kwetsbare kinderen worden geholpen met voeding en opvang. In Moldavië ondersteunt Kerk in Actie het project ‘Home Care’, een organisatie die thuiszorg biedt aan ouderen. In Colombia staat Kerk in Actie hun kwetsbare doelgroepen bij door zo veel mogelijk activiteiten in digitale vorm te faciliteren. In Indonesië steunt Kerk in Actie partnerorganisaties die voedselpakketten, beschermende middelen en voorlichtingscampagnes bieden. Op onze website vindt u meer informatie, actuele ontwikkelingen en inspirerende verhalen rondom de coronahulp van Kerk in Actie: kerkinactie.nl/corona.