Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Realisatie LRP-systeem goed verlopen

Het LRP-systeem is een goed werkend, veilig, stabiel en gebruiksvriendelijk systeem dat binnen het gestelde budget en de tijdsplanning is gerealiseerd. Dat is de conclusie die bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk trekt in de Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP). Deze rapportage wordt besproken in de vergadering van de generale synode in november.

De eindrapportage geeft een beschrijving van de planning, bouw en implementatie van het systeem, dat tot het doel had om te komen tot een goed werkend systeem voor de ledenregistratie van de Protestantse Kerk. De kleine synode had daarvoor in november 2009 een plan van aanpak vastgesteld en een budget van 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het project is volgens het plan van aanpak gerealiseerd door een projectteam en na realisatie overgedragen aan de dienstenorganisatie. Het systeem voldoet aan de criteria en eisen die de Protestantse Kerk in Nederland in de kerkorde heeft vastgelegd over het landelijk, gemeenschappelijk systeem voor de ledenregistratie; het voldoet ook aan andere en reguliere eisen die aan een dergelijk systeem gesteld worden (Wet Bescherming Persoonsgegevens, SILA). Kosten en besparingen De realisatie van het systeem heeft 3,5 miljoen euro gekost en dat is twee ton minder dan begroot was.

Door de invoering van het systeem wordt jaarlijks minimaal een bedrag van tenminste € 861.000 bespaart voor de kerk en haar gemeenten. Ledenaantallen Doordat de gegevens in de vorige landelijke ledenregistratie (SMRA) niet altijd synchroon liepen met de plaatselijke gegevens, werden bij de migratie van de gegevens correcties doorgevoerd. Er zijn registraties ontdubbeld, reeds uitgeschreven leden zijn alsnog verwijderd en gegevens met betrekking tot doop en belijdenis zijn toegevoegd. Het blijkt dat daardoor de kerk meer doopleden en belijdende leden  heeft en minder ‘andere leden’. Het totaal aantal leden van de Protestantse Kerk (belijdende leden, doopleden, ‘andere’ leden) bedraagt in een momentopname van de conversies in oktober rond 1,9 miljoen leden.

Aangezien de conversies op dit moment nog doorgaan kunnen de ledenaantallen pas met meer zekerheid vastgesteld worden rond het voorjaar van 2012. Invoering In de eindrapportage wordt vermeld dat de conversie van 1500 gemeenten heeft plaatsgevonden en er 8.000 actieve gebruikers van het systeem zijn. Duizenden gebruikers zijn getraind door tientallen vrijwilligers.

Inmiddels is reeds een verbeterde versie van het systeem in gebruik genomen (versie 1.1); een verdere verbetering zal eind november 2011 het licht zien (versie 2.0). Eindrapportage ProjectLedenregistratie Protestantse Kerk (LRP)