Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’

Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk laat zich op dit terrein adviseren door de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.

De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang:

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kerkgebouw.
  • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren.
  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

Lees hier het:

Bekijk hier het volledige protocol:

Foto: Unsplash