Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protestantse Kerk, HGJB, GZB en IZB werken samen

De Protestantse Kerk in Nederland, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB), de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en IZB - vereniging voor zending in Nederland hebben op donderdag 29 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De ondertekening vond plaats op Nieuw Hydepark in bijzijn van de preses van de generale synode, ds. Karin van den Broeke.

Sjaak van den Berg en Jurjen de Groot van de IZB zijn verheugd over deze stap: “Uit de nieuwe overeenkomst spreekt het verlangen om als verschillende organisaties gelijkwaardig samen te werken. We willen allen onze eigen gaven en inzichten als organisaties inbrengen, om bij te dragen aan de opbouw van de kerk in Nederland. Zodat Nederland weer en meer ervaart hoe belangrijk en mooi het evangelie van Jezus Christus is.“

Kern van de samenwerkingsovereenkomst is de volgende alinea: “De generale synode van de Protestantse Kerk verstaat het als haar opdracht om recht te doen aan de binnen de kerk voorkomende verscheidenheid (Ord. 4.26.1). Met het aanvaarden van het huidige beleidsplan voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft zij uitgesproken dat de dienstenorganisatie de dienstverlening aan gemeenten niet langer alleen zelf kan en wil uitvoeren, maar daarvoor met partners in een netwerkstructuur samenwerkt.”

Ook de HGJB is blij met de overeenkomst. Gert-Jan Baan, interim-directeur: ”Het is verheugend om te merken dat met de andere bonden en de Protestantse Kerk een weg wordt vervolgd waarin de samenwerking hechter en helder is. Hiermee kan de HGJB nog steeds het eigen geluid laten horen en is er een grote mate van samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.”

De wens om meer samen te werken dan voorheen komt voort uit ‘een gedeeld roepingsbesef om gemeenten toe te rusten en te ondersteunen in de taken waartoe deze geroepen zijn’, is in de samenwerkingsovereenkomst te lezen. “Partijen zijn zich daarbij bewust van de grote urgente vragen inzake kerk-zijn in Nederland.”

Uitgangspunten in de samenwerking zijn onder andere de beweging Kerk 2025 en de vragen van de gemeenten.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de kerkordelijke status van de genoemde organisaties binnen de Protestantse Kerk verduidelijkt; expliciteren partijen de uitgangspunten voor de samenwerking tussen de dienstenorganisatie en de modalitaire uitvoerings organisaties (MUO’s); regelen partijen de wijze van samenwerken; wordt de wijze waarop de MUO’s aan de kerk verantwoording afleggen geregeld.

Deze overeenkomst vervangt de voorgaande samenwerkingsovereenkomst d.d. 20 november 2006.

Fotograaf: Mirjam Verschoor