Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Protestantse Kerk heeft een plek voor bezinning, scholing en toerusting nodig

Het bestuur van de dienstenorganisatie adviseert de synode het landgoed Hydepark als plek voor bezinning, scholing en toerusting te behouden. In de gebouwennotitie die tijdens de generale synode van 14 en 15 april wordt besproken komt het bestuur met deze aanbeveling. Nader onderzoek moet uitwijzen of het huidige conferentiecentrum aan de Driebergsestraatweg in Doorn gerenoveerd moet worden of dat er een nieuw conferentiecentrum gebouwd moet worden dat dan ongeveer vijftig jaar mee kan.

Voor het bestuur van de dienstenorganisatie staat voorop dat de Protestantse Kerk een plek voor bezinning, scholing en toerusting nodig heeft. Het complex moet, met het oog op meerdaagse activiteiten, ook een overnachtingsaccommodatie hebben. In februari van dit jaar raadden makelaars en vastgoedadviseurs, die het bestuur in de arm heeft genomen, verkoop van Hydepark af, mede door de huidige, ongunstige stand van de vastgoedmarkt.

Hydepark kan volgens het onderzoek worden behouden en exploitabel worden gemaakt als er op verschillende fronten ingegrepen wordt in de huidige situatie.

Voorgeschiedenis

In april 2009 kwam, tijdens de bespreking van het beleidsplan 2009-2012 van de dienstenorganisatie op de generale synode, het gedeelte over huisvesting al aan de orde (hoofdstuk 7.8). Het bestuur zegde destijds toe aanvullende beleidsvoorstellen te ontwikkelen en die voor te leggen aan de generale synode. Een waardebepaling van het Protestants Landelijk Dienstencentrum (PLD) in Utrecht bracht aan het licht dat het in goede staat van onderhoud verkeert. Bij het landgoed en conferentiecentrum in Doorn bleek de bouwkundige staat, de functionaliteit en het gebruikersgemak dringend aandacht nodig te hebben.

Gebouwen Protestantse Kerk

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland beschikt over het PLD en het Guesthouse in Utrecht wat in de huidige situatie voldoende toekomstbestendig is. Daarnaast bezit de Protestantse Kerk het landgoed in Doorn, met daarop het conferentiecentrum, enkele opstallen (o.a. oranjerie, koetshuis), (dienst)woningen, een boerderij en weide- en bosgronden. Een gedeelte van dit landgoed is in erfpacht gegeven aan de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) voor de huisvesting van het F.D. Roosevelthuis (diaconaal vakantiewerk).

Trainingscentrum in Kampen

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft een alternatief ingediend om een trainingscentrum in het Koornmarktgebouw van de universiteit in Kampen te huisvesten. Het bestuur van de dienstenorganisatie is echter van mening dat dit een minder centrale ligging heeft en ook minder geschikt is voor retraites.

Roosevelthuis

Het bestuur en de raad van toezicht van de PSDV hebben verzocht om overleg over vervangende capaciteit voor het zwaar verouderde F.D. Roosevelthuis. Het Roosevelthuis voldoet op dit moment niet aan de moderne eisen ten aanzien van verzorging. Nieuwbouw of verbouw vergt een investering tussen de 5 en 7 miljoen euro.

Het besluit hierover speelt in de overwegingen en calculaties van de andere gebouwen geen rol en vindt plaats nadat de synode zich over de gebouwennotitie heeft uitgesproken.