Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pinksterboodschap - Karin van den Broeke

‘Met de wind in de rug kan iedereen goed zeilen’, hoorde ik pas iemand zeggen. En uiteraard werd met die uitdrukking bedoeld, dat het er op aan komt hoe je kunt zeilen op die momenten dat je de wind niet zomaar in de zeilen hebt. Maar met het Pinksterfeest in gedachten vond ik het eigenlijk wel mooi om deze uitdrukking maar eens letterlijk te lezen.

Dat vieren we toch immers met Pinksteren. Dat we steeds weer de wind in de rug hebben. Dat de Geest van God voortdurend met ons is. Zoals Jezus dat zelf zo mooi zegt in afscheidswoorden tegen zijn leerlingen: ‘Het is beter voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga, kan de pleitbezorger niet bij jullie komen.’ We hebben de Geest ontvangen als een krachtige inspirator die voor ons en in ons telkens weer de komst van het Koninkrijk bepleit.

Kijkend naar de wereld en kijkend naar de kerk kun je als mens vragen te over hebben. Komt er ooit een dag van vrede? Gaan wij ooit elkaar verstaan? Tegelijkertijd is het dan ontroerend om te merken hoe soms juist die mensen, om wie je je het meest zorgen maakt, zich ook gesterkt weten door wat zij van God hebben leren verstaan. ‘Ik weet dat God mij ziet’, zegt een ingeslotene in een detentiecentrum. ‘Ik geef me over’, zegt iemand die ernstig ziek is. ‘Ik heb er weer zin in’, zegt iemand die een arbeidsconflict doorgeworsteld heeft.

Aan die mensen, maar ook aan de voortdurende noodzaak die ik zelf ervaar om steeds weer te herbronnen, denk ik bij het zingen van dat prachtige Pinksterlied:  ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat u verbeidt met hemelse barmhartigheid.’

Laten we het Pinksterfeest uitbundig vieren. In alle talen. Wereldwijd. Zo verstaan we elkaar tenminste en raken we meer en meer geënthousiasmeerd. Met de wind in de rug kan iedereen goed zeilen! 

ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode

Lees meer over

Het thema Pinksteren