Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Partnergemeenten: verbonden met onze geloofsidentiteit

Kees Thieme en Serrie Kamerling (Pauluskerk Rotterdam) laten zien waarom partnerschappen tussen Nederlandse en Palestijnse kerkelijke gemeenten belangrijk zijn voor vrede, en voor christenen daar en hier.

Circa vijf jaar geleden startte de Pauluskerk Rotterdam een partnerschap met een Palestijnse kerkelijke gemeente.  Dit diaconaal centrum Pauluskerk is onder andere bekend uit de jaren waarin dominee Hans Visser met zijn vrijwillig(st)ers naam maakte met de inzet voor drugsverslaafden, seksuele minderheden, vluchtelingen en andere daklozen. 

Bewustwording

Het begon kort na de Eerste Intifadah in 1987. Toen kwam het verzoek aan de kerken van Hani Odeh, de toenmalige schooldirecteur en voorganger van de evangelisch-lutherse school en kerk in Beit Sahour, om hulp na het gewelddadige optreden van de Israeli Defence Force (IDF) als reactie op het geweldloos verzet van de burgers daar. 'No taxation without representation' was het thema waarmee geweigerd werd belasting aan de bezetter af te dragen zonder dat daar enige Israëlische prestatie voor de Palestijnse samenleving tegenover stond. De verhalen waren zo schrijnend dat de Pauluskerk daaraan niet voorbij kon gaan.

Contact maken

De correspondentie die ontstond, leidde tot uitwisselingsbezoeken. Hani Odeh kwam kennismaken met de Pauluskerk-activiteiten en in 1993 ging Kees Thieme, vrijwilliger bij de Pauluskerk, op tegenbezoek. Hij plantte op het school/kerkplein een olijfboom. Een gedenksteen, getuigend van de gedurende de eerste jaren ontstane wederzijdse 'everlasting friendship', werd onthuld in aanwezigheid van vele belangstellenden: de lutherse bisschop en diverse kerkelijke, plaatselijke en internationale vertegenwoordigers. Het bezoek aan vluchtelingenkamp Deheisha te Bethlehem liet een diepe indruk achter, en er was ook een busreis met schoolklassen door de Westoever. 

Meeleven            

De uitgebreide correspondentie die de eerste jaren volgde, het meeleven met de verhalen over de soms dramatische gevolgen van de bezetting en bescheiden financiële hulp vormden de basis van een warme wederzijdse vriendschap en geestelijke verbondenheid.

Sindsdien waren er regelmatige bezoeken over en weer, werd er een groepsreis georganiseerd vanuit de Pauluskerk in samenwerking met de Alternative Tourism Group (ATG), eveneens gevestigd op de campus van de evangelisch-lutherse school en kerk.

Daarna volgde een tegenbezoek van schoolpersoneel en staf aan Rotterdam waarbij kennisgemaakt werd met de Pauluskerk, het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse samenleving. De onderwijzers en onderwijzeressen werden in gastgezinnen in en rond Rotterdam ondergebracht.

Samenwerken Palestijnse gemeenschap Vlaardingen

Tijdens het eerste bezoek van Hani Odeh werd onder meer kennisgemaakt met de grote Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen, wat resulteerde in een samenwerking met betrekking tot Gaza waar financiële hulp aan het El Wafa-ziekenhuis kon worden geboden. Toen Hans Visser en Kees Thieme terugkeerden uit Gazastad ervoeren zij wat het betekende om gedurende een avond en nacht in Beit Sahour beschoten te worden door het IDF.

Samenwerking met andere organisaties die Palestina ondersteunen, leidde tot diverse medische financiële hulpacties aan Palestijnse vluchtelingen op de Westoever, in Gaza en Libanon.

'We waren aanwezig bij huwelijken in Palestina en Duitsland waar ook familieleden uit Beit Sahour als vluchteling hun bestaan hebben opgebouwd', zo vertellen Kees Thieme en Serre Kamerling, 'we leefden mee met de kinderen die in Duitsland en Nederland kwamen studeren om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een nieuwe Palestijnse staat.

Vriendschap tussen Rotterdam en Beit Sahour

De vriendschapsband werd onverminderd voortgezet toen dominee Visser met emeritaat ging en dominee Dick Couvée hem opvolgde. Dat had eveneens bezoeken over en weer tot gevolg. Een groepsreis met kerkmensen uit Rotterdam en omgeving kon niet uitblijven. Vanzelfsprekend werden tijdens deze reis de heilige plaatsen in Israël en de bezette gebieden bezocht.

Ten slotte kwam in 2013 de dabka folkloristische dansgroep met schoolhoofd Salim Jaber en dominee Ashraf Tannous de opening van de nieuwe Pauluskerk opluisteren. Zij konden toen ook kennisnemen van het werk van de Pauluskerk en de Nederlandse samenleving.

Recent namen dominee Couvee en Serrie Kamerling deel aan een reis die door Kerk in Actie was georganiseerd (foto rechtsboven). Zo konden zij de sinds 1993 bestaande band met Dr. Mitri Raheb, voorganger van de evangelisch-lutherse Christmaskerk en oprichter van het het Diyar Consortium te Bethlehem, aanhalen.

Waarom betrokken bij de politieke strijd?

De christen-Palestijnse bisschop Elias Chacour zei het heel duidelijk: ‘Als je alleen contact met ons wilt om ons te steunen en alleen onze kant in het conflict tussen Israeli’s en Palestijnen kiest, blijf dan weg; er zijn al genoeg vijanden in ons land. Maar als u onze vriend wilt worden en vrienden met Israël blijft, wees dan welkom. Want we hebben vrienden nodig, die ook kritiek op hun vrienden durven geven. Blijf gerust pro Israël, zolang u het maar blijft aanspreken op de inhumane onderdrukkende apartheidspolitiek ten opzichte van de Palestijnse bevolking.’

Chacours denken typeert het partnerschap van de Pauluskerk met de Evangelisch-Lutherse kerk en school te Beit Sahour. In het verleden hebben we binnen de kerken vooral gekozen voor de staat Israël en diens joodse inwoners. Prima, als we ook maar willen kijken naar en vrienden willen worden van de nazaten van de oorspronkelijke bewoners van het 'Holy Land', de Palestijnse moslims en christenen.

Bemiddelen bij nieuwe contacten

De warme hartelijkheid, de gastvrijheid die gedurende die jaren werden ervaren stemmen de Pauluskerk tot grote dankbaarheid en verrijkten het eigen geloofsleven. Wanneer kerkelijke gemeenten iets dergelijks wensen op te pakken, dan willen onze vrienden te Beit Sahour graag bemiddelen bij het leggen van contacten. Zij kunnen contact opnemen met s.c.kamerling@hccnet.nl of keesthieme@gmail.com van het diaconaal centrum Pauluskerk te Rotterdam.

>Dit artikel is geschreven door Kees Thieme en Serrie Kamerling, vrijwilligers bij de Pauluskerk. Zij gaan uitgebreid in op het artikel 'Pauluskerk partner van palestijnse kerk', uit het septembernummer van Kerk & Israël Onderweg.

Lees meer over

Het thema Israël en Palestina