Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Paasgroetenactie 2020: Kaartje ontvangen juist nu een bemoediging voor gevangenen

De Paasgroetenactie voor gevangenen kan ondanks alle genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gewoon doorgaan. Juist in deze onzekere tijd hebben gedetineerden bemoediging nodig. Hoofd-justitiepredikant Jan-Gerd Heetderks weet hoe belangrijk zo´n kaartje is: “Een teken dat mensen niet opgegeven worden. Dat past helemaal bij Pasen.” Insturen van paaskaarten kan nog tot en met 24 april. 

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben ook grote consequenties voor alle gedetineerden in Nederland. Gevangenen mogen geen bezoek ontvangen en er kan vaak geen arbeid gedaan worden, waardoor gevangenen veel meer tijd alleen op cel doorbrengen. Ook is het aantal telefoons in gevangenissen niet afgestemd op de huidige aanvragen om naar huis te bellen. Ds. Heetderks: “Dit is ook voor gedetineerden een lastige tijd. Degenen die je lief zijn, zie je niet. Iedereen wil graag contact houden met thuis, maar het aantal telefoons is beperkt. Dat levert nog wel eens spanningen op.” 

Op dit moment mogen ook vrijwilligers niet op bezoek komen en niet meedoen met kerkdiensten, als die er al zijn. “Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk voor de contacten,” aldus Heetderks, “zij zijn het die rondom de kerkdiensten even een persoonlijk praatje met gedetineerden maken.”

Enorme creativiteit

In een deel van de inrichtingen mogen geen kerkdiensten meer worden gehouden. “In sommige gevangenissen mogen nog wel diensten worden gehouden, maar dan met veel minder deelnemers,” vertelt ds. Heetderks. “Van een collega begreep ik dat in een gevangenis wel 12 diensten achter elkaar werden gehouden met steeds een maximum deelnemers.” 

Er ontstaan op dit moment veel nieuwe initiatieven om gevangenen geestelijke bijstand te kunnen blijven geven. Heetderks: “Via de digitale kabelkrant worden powerpoints uitgezonden en justitiepastores maken ook online vieringen.” Hierin wordt samengewerkt door rooms-katholieke en protestantse pastores. “Er zijn ook alternatieven ontstaan, zoals de afdelingen rondgaan met een klein wagentje met kaarsjes erop,” vertelt Heetderks, “Mensen kunnen dan een kaarsje aansteken. In andere inrichtingen kunnen hele kleine groepen gedetineerden naar het stiltecentrum om daar een kaarsje aan te steken of een gebed uit te spreken. Er is heel veel creativiteit in de begeleiding van gedetineerden in deze tijd.” In een aantal gevangenissen heeft het pastoraal team ervoor gezorgd dat er 7 dagen in de week geestelijke verzorging aanwezig is van alle denominaties. Er is dan op ieder moment van dag iemand bereikbaar voor geestelijke zorg en bijstand. “Er wordt heel creatief omgegaan met de geringe mogelijkheden die we op dit moment hebben. We proberen vooral als team samen te werken om de geestelijke verzorging in deze tijd gestalte te geven.”

Gebaar van verbondenheid

Ds. Heetderks is dankbaar dat ondanks alle maatregelen de Paasgroetenactie gewoon door kan gaan. Vanmorgen stuurde hij een mail naar alle justitiepastores met de boodschap dat de paaskaarten er binnenkort weer aan komen en uitgedeeld kunnen worden aan gedetineerden. Heetderks is er trots op dat de kerken dit ieder jaar weer doen en ook in 2020 trouw zijn aan de actie. “Ik ben dankbaar dat mensen ook in deze onzekere tijd aan anderen denken. Het doet me elk jaar weer goed te zien dat er aan gedetineerden in hun situatie gedacht wordt. Het is een sprekend gebaar van verbondenheid en een teken dat mensen niet opgegeven worden. Dat past bij Pasen.” 

Meedoen aan de Paasgroetenactie

Doordat er in de afgelopen weken geen fysieke kerkdiensten hebben kunnen plaatsvinden, kon er minder aandacht besteed worden aan de Paasgroetenactie. Gelukkig heeft dat protestantse gemeenten er niet van weerhouden massaal aan de actie mee te doen. In het dienstencentrum in Utrecht zijn al duizenden paasgroeten binnengekomen. Deze eerste lichting is inmiddels door de vrijwilligers gesorteerd.

Om alle protestantse gemeenten de kans te geven de Paasgroetenactie te houden is de termijn voor het insturen van de kaarten verlengd tot en met 24 april a.s. Alle binnengekomen kaarten zullen worden doorgestuurd naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. 

Alle actuele informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

Op de foto: een ingestuurde paasgroet 2020