Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Oplossing voor LEI-nummer voor gemeenten

Na overleg tussen het CIO en de Kamer van Koophandel is er een oplossing gevonden voor gemeenten die vanaf 2018 een LEI-nummer nodig hebben. Zij kunnen tot 27 november een groepsgewijze aanvraag doen.

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle (financiële) instellingen een LEI (‘Legal Entity Identifier’) bezitten: een internationaal gestandaardiseerde code die zij moeten vermelden bij elke rapportage die zij over financiële transacties doen. Ook gemeenten die beleggen in aandelen en/of obligaties, hebben straks een LEI-nummer nodig. Dit geldt niet voor gemeenten die beleggen via Oikocredit.

Positie kerkgenootschappen

In Nederland is ervoor gekozen om de afgifte van LEI’s te regelen via de Kamer van Koophandel en te koppelen aan een vermelding van de aanvrager in het handelsregister. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen hebben in dat register een bij wet vastgelegde, specifieke positie: deze houdt in dat alleen het landelijke kerkgenootschap staat ingeschreven in het handelsregister, gemeenten en diaconieën zijn niet tot deze inschrijving verplicht.

Oplossing

Na overleg tussen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Kamer van Koophandel is er een oplossing gevonden voor kerkgenootschappen: er kan per kerkgenootschap een groepsgewijze aanvraag worden gedaan. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar. Alle colleges van diakenen en colleges van kerkrentmeesters hebben hierover een e-mail ontvangen.

Omdat het ANBI-register van de Belastingdienst als verificatiebron wordt gebruikt, dienen gemeenten die een aanvraag doen, hierin geregistreerd te zijn. Na hun aanvraag krijgen ze het LEI per mail toegezonden op hun e-mailadres. Om mee te kunnen doen aan de groepsgewijze aanvraag, dienen gemeenten het aanvraagformulier uiterlijk 27 november in te sturen.

Hebt u vragen over dit bericht? Daarmee kunt u terecht bij de afdeling gemeentecontacten, bereikbaar via telefoonnummer 030-880 1880 (ma t/m do van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur). Het digitale aanvraagformulier wordt deze week nogmaals per e-mail naar alle gemeenten verzonden.