Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Online symposium: Hoe is kliederkerk kerk?

Op 5 oktober 2021 organiseert de Protestante Kerk in Nederland het online symposium 'Hoe is kliederkerk kerk?' voor predikanten, theologen en kerkelijk werkers.

‘Kerk’ uit zich in talloze vormen. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot nieuwe vormen. Kliederkerk is zo'n nieuwe vorm: missionair kerk zijn voor mensen van alle leeftijden. In het online symposium staan we stil bij theologisch lijnen achter kliederkerk. Samen zoeken we antwoord op de vraag hoe kliederkerk kerk is, waarom kliederkerk een waardevolle aanvulling is in het mozaïek van kerkplekken en waarin kliederkerk als kerkvorm kan groeien. De inhoud van het programma is in samenwerking met diverse predikanten ontwikkeld. 

Programma

10:00 - 12.00 uur

  • Lezing door Nelleke Plomp, coördinator van kliederkerk, over kerk-zijn van kliederkerk
  • Rondetafelgesprek met predikanten
  • Verschillende gespreksrondes in break-out-rooms
  • Plenaire uitwisseling van vragen, suggesties en ideeën 

Aanmelden

Graag ontvang ik voortaan ook: