Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Onderzoek nodig naar uitbreiding bevoegdheden kerkelijk werkers

Een speciale taakgroep “Ambt en opleiding” gaat onderzoeken onder welke voorwaarden kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk kunnen worden toegelaten tot de bediening van Woord en Sacrament.

Dat heeft de generale synode op 19 april jl. besloten naar aanleiding van het rapport Werk in de Wijngaard. De uitbreiding van de bevoegdheden van kerkelijk werkers is één van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan die gemeenten waar onvoldoende predikanten beschikbaar zijn voor de zondagse preek en de bediening van doop en avondmaal. Dat kerkelijk werkers Woord en Sacrament mogen bedienen, blijft overigens wel een uitzondering, zo werd tijdens de synodevergadering duidelijk. Het is niet de bedoeling om predikanten en HBO-theologen onder te brengen in één beroepsgroep, met dezelfde bevoegdheden. Het ambt van predikant moet voorbehouden blijven aan academisch gevormde theologen, zo besloot de synode.

Lees meer over

Het thema Kerkelijk werker