Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Oecumenische Scheppingsdag in Den Bosch

Op 1 september is het weer Wereldgebedsdag voor de schepping. De kerken in Den Bosch staan hier gezamenlijk bij stil.

Met een oecumenische processie, georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het bisdom en het Beraad van Kerken, vragen de christenen in Den Bosch op vrijdag 1 september aandacht voor de schepping. De processie voert langs plaatsen in de stad waar inzet voor de schepping zichtbaar is. Zo wordt natuurgebied Het Bossche Broek (zie foto) aangedaan, evenals de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Tijdens de tocht wordt stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en duurzame voeding. De processie wordt daarna afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.

Wereldgebedsdag

Het initiatief van de kerken in Den Bosch staat niet op zichzelf. Miljoenen christenen wereldwijd staan op 1 september stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Orthodoxe christenen doen dit al sinds 1989, maar sinds 2015 is 1 september ook voor katholieken een jaarlijkse gebedsdag. Paus Franciscus nam twee jaar dit initiatief, en uitte daarbij de hoop dat ook andere kerken en geloofsgemeenschappen zich bij de Wereldgebedsdag voor de schepping zouden aansluiten.

Geschenk van God

In Den Bosch wordt die oproep ter harte genomen. Predikanten Jan Geersing en Erica Scheenstra gaan samen met bisschop Gerard de Korte voor in twee diensten: de openingsviering in de Grote Kerk en de afsluitende gebedsviering in de Sint-Jan. Ds. Erica Scheenstra: “Als christenen belijden we dat de aarde een geschenk van God is, en dat we geroepen zijn om verantwoordelijk om te gaan met dit geschenk en met al het leven dat zich op aarde bevindt. Er zijn op dit moment zorgen: om het klimaat, om het milieu, om zoveel mensen die vluchten voor de droogte, de honger en de dorst in hun land. Wat betekent dit voor christenen, wat betekent dit voor de kerk? Daar willen we op 1 september over nadenken.”

Ook stilstaan bij de schepping?

Steeds meer kerken vieren in de eerste week van september Scheppingszondag. Op groenekerken.nl is de handreiking te bekijken die in 2015 is gemaakt naar aanleiding van de Klimaatloop. Hierin staan allerlei suggesties voor liederen, lezingen en gebeden die in een dienst over de schepping gebruikt kunnen worden.

Lees meer over

Het thema Oecumene