Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Aanmelding voor nieuwe opleiding Missionaire Specialisatie is geopend

Bent u als predikant of kerkelijk werker op zoek naar een zinvolle, actuele opleiding met een diepe impact op uw werk? Dan vindt u dat zeker in de Missionaire Specialisatie. Op maandag 14 september 2020 start de nieuwe opleiding. Aanmelden kan tot 1 mei a.s.

Sinds 10 jaar staat missionair werk hoog op de agenda van de kerk. Steeds duidelijker wordt dat missionair-zijn invloed heeft op het hele kerk-zijn. In uw werk als predikant of pastoraal werker werkt de missionaire roeping door in alle vezels van u als persoon, in uw persoonlijk geloof en in de taken die u uitvoert. De opleiding helpt bij de zoektocht naar uw eigen missionaire visie op uw ambt en de kerk. 

Ervaring opdoen

De opleiding is opgebouwd aan de hand van een zestal hoofdthema’s, waarbij theorie, ervaring opdoen met missionaire initiatieven, en oefenen in de praktijk worden afgewisseld:

  1. Missiologie. Verkennen van het vakgebied, van zendingsgeschiedenis tot hedendaagse kernbegrippen.
  2. Context. Hoe vindt het evangelie een weg in de wereld? Hoe ziet de wereld er om ons heen uit? Hoe kunnen wij daarbij aansluiten?
  3. Leiderschap. Hoe kunt u samen met de kerkenraad leiding geven aan missionair gemeente-zijn?
  4. Communicatie. Hoe kunt u binnen en buiten de kerkmuren (s)preken?
  5. Creativiteit ontwikkelen.
  6. Missionaire spiritualiteit. Uw persoonlijk geloof is de basis voor uw houding in uw werk en waar u zich toe geroepen weet. Op allerlei manieren gaat u verkennen hoe u kunt groeien in ontvankelijkheid en vrijmoedigheid. 

Studiereis naar Engeland

Veel van de theorie wordt geïllustreerd aan de hand van bezoeken aan missionaire initiatieven in Nederland en Engeland. Tijdens een vierdaagse studiereis naar Londen maakt u kennis met de bakermat van het pionieren. 

Oefenen in de praktijk van uw werk is naast het verwerken van de nodige theorie een belangrijk onderdeel van de opleiding. U krijgt de opdracht voor de duur van de opleiding om samen met de kerkenraad een missionair initiatief vorm te geven en uit te voeren. Er zijn vier lesdagen gereserveerd, waarvoor ook de kerkenraad wordt uitgenodigd en zij verwacht worden aanwezig te zijn. Zo groeit u samen op in de ontwikkeling van een missionair bewustzijn ten gunste van de gemeente. 

Aandacht voor reflectie

De opleiding is afwisselend, inspirerend en uitdagend. Om zicht te houden op uw eigen ontwikkeling als predikant of kerkelijk werker is er veel aandacht voor reflectie op alles wat er in de opleiding geboden wordt. De lesdagen worden afgesloten met gesprek in kleine groepjes. Tevens zijn er intervisiesessies in een grotere groep. 

U zult merken dat de Missionaire Specialisatie een opleiding is met een grote impact op uw persoon en werk. Het is een intensief traject, die meer dan de moeite en investering in tijd en geld waard is.

Meer informatie en aanmelden:

protestantsekerk.nl/missionairespecialisatie