Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuwe dromen voor kinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op zonder toekomstperspectief. Op 11 juni wordt voor hen gecollecteerd.

Colombia kent veel krottenwijken, waar kinderen in armoede opgroeien. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dromen

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting stimuleert kinderen bovendien om zich te ontwikkelen: kinderen mogen alleen aan de activiteiten meedoen als ze naar school gaan en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ed Veldhuisen is oprichter van de Stichting Straatkinderen Medellín en vertelt waarom het werk van de stichting zo belangrijk is. ‘Veel inwoners schikken zich in een slachtofferrol: “Ik ben arm en dat zal ik altijd blijven.” Met onze stichting proberen we die passiviteit in activiteit te veranderen. We willen de kinderen meegeven dat ze met hard werken en doorzetten hun dromen kunnen realiseren.’

Toekomst

Eén van de meisjes die de muzieklessen van de Stichting Straatkinderen Medellín heeft gevolgd, is Yajhaira Kiomy Valencia Obando (‘Ik heb het liefst dat anderen me Kiomy noemen, dat klinkt het beste’). Ze maakt nu deel uit van de muziekgroep van de stichting, waarin de beste leerlingen samen liedjes schrijven en spelen. De muziek heeft haar helpen herstellen van een drugsverslaving. Op dit moment denkt ze na over haar toekomst. ‘Graag zou ik sociaal werk willen studeren en daarnaast de muziekleraar Darío helpen tijdens de lessen. Ik wil met kinderen werken omdat ik voel dat ik de kinderen kan leren niet dezelfde fouten te maken als ik.’


>De collecteopbrengst van 11 juni is bestemd voor Stichting Straatkinderen Medellín en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.