Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

(Nieuwe) ambtsdrager? Dan is deze informatie onmisbaar voor u

In september worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Om ze een goede start te geven, is het handig om een informatiemap samen te stellen, zodat iedere ambtsdrager van de belangrijkste informatie op de hoogte is.

In deze map is in ieder geval de plaatselijke informatie - bijvoorbeeld het beleidsplan van de gemeente, de plaatselijke regeling en handige adressen - te vinden. Maar denk ook aan de volgende aanvullingen:

  • De visienota 'Van U is de toekomst' (2020) verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.
  • Kerkenraden zijn samen met predikanten en kerkelijk werkers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Kerkordelijk is er een verplichting om jaargesprekken te voeren om gezamenlijk terug te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. De ervaring leert dat een goed jaargesprek beide partijen enorm stimuleert! U begrijpt vast ook dat een niet-constructief jaargesprek het tegendeel uitwerkt. Goed om voorafgaand aan het jaargesprek deze brochure te lezen.
  • Seksueel misbruik binnen de gemeente. Het is hopen en bidden dat uw gemeente er nooit mee te maken te krijgt. Maar mocht dat wel zo zijn, is het goed om direct te weten hoe u zorgvuldig moet handelen. Een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik is dan ook onmisbaar in de informatiemap voor ambtsdragers. 

Bestel brochures voor informatiemap

Vraag hier de brochures digitaal aan:

 

Foto: Hervormde gemeente Kapelle