Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nieuwe aanwas door pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn.

Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg.

Tienduizend mensen

Vanaf 2013 zijn binnen de Protestantse Kerk 84 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn nu ruim tienduizend mensen betrokken bij een pioniersplek. Ruwweg de helft van deze mensen was recent niet betrokken bij een kerk.

Martijn Vellekoop, coördinator pionieren van de Protestantse Kerk: “Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is inmiddels wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’. Het is reëel om te verwachten dat binnenkort tien procent van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is.”

Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.

Activiteiten

Uit onderzoek onder pioniersplekken blijkt dat 68% van de pioniersplekken vieringen houdt. Bijna net zoveel plekken organiseren activiteiten rondom maaltijden (67%). Bijna de helft van de pioniersplekken (48%) heeft hulpverlenende activiteiten, iets minder dan de helft (45%) heeft kunstzinnige activiteiten. Ongeveer een derde van de pioniersplekken (33%) is georganiseerd rondom monastieke activiteiten.

Betrokkenen

Bij ruim de helft van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk zijn vooral mensen tussen de 20-40 jaar betrokken. Bij een gemiddelde pioniersplek zijn 44 mensen intensief betrokken. Daarvan was 40% eerder niet bij een kerk betrokken. Daarnaast zijn bij elke pioniersplek gemiddeld nog eens 112 mensen minimaal maandelijks betrokken. Naar schatting was 50% van deze mensen eerder niet bij een kerk betrokken.

Uitdagingen

Het rapport ‘Op hoop van zegen’ beschrijft ook de uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorg je voor bestendiging van de pioniersplekken? Hoe passen ze in de bestaande organisatiestructuur van de Protestantse Kerk? En er is onderzoek en theologische reflectie nodig op bijvoorbeeld vragen rondom sacramenten binnen de pioniersplekken en vragen rondom lidmaatschap van belangstellenden.

> Op www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen is meer informatie over dit onderwerp te vinden en is het rapport 'Op hoop van zegen' te downloaden.

Lees meer over

Het thema Mozaïek van kerkplekken