Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Moderamen begrijpt goed als gemeenten kiezen voor 'volledig online'

Het moderamen van de Protestantse Kerk kan zich goed voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdown periode de voorkeur geven aan online vieringen. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen. Het moderamen wenst kerkenraden wijsheid toe bij het nemen van een beslissing die past bij hun context.

Het moderamen van de Protestantse Kerk wil kerkenraden de volgende overwegingen meegeven:

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). (Lees hier het complete advies inclusief de brief van de voorzitter aan de aangesloten kerkgenootschappen).

Minister-president Rutte gaf gisteren in zijn toespraak ook aan dat er snel gezegd wordt ‘Bij ons kan het met wat aanpassingen toch best veilig? Bij ons zijn toch geen besmettingen geweest? Of wat is nou de bijdrage van specifiek deze groep aan de verspreiding van het virus?’ Binnen de Protestantse Kerk worden deze vragen ook gesteld. En dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd zijn gemeenten onderdeel van de samenleving. Welk signaal geeft een gemeente af als zij er voor kiest om open te blijven? Denk als kerkenraad goed over deze vragen na.

Het moderamen benadrukt dat de kerk meer is dan de kerkdiensten alleen. In de toespraak van minister-president Rutte was er extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben voor deze groep. Denk goed na over wat uw gemeente tijdens deze lockdown kan betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “De lockdown die gisteren is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuël - God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”