Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Missionair-diaconaal werken: een gezamenlijke verkenning

Flyers over bijbelcursussen uitdelen in de wijk? Dat gebeurt niet bij De Haven, pioniersplek van ds. Marius van Duijn. 'We willen allereerst praktisch nabij zijn.' Hij blikt alvast vooruit op de kennisdag 'Missionair-diaconaal werken' op 29 september.

De Kennisdag ‘Missionair-diaconaal werken’ focust op de verschillende aspecten van de missionaire en diaconale praktijk, zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk perspectief. Ds. Marius van Duijn is één van de sprekers die een bijdrage levert aan de dag. Volgens hem zijn de begrippen ‘missionair’ en ‘diaconaal’ niet te scheiden. ‘Woord en daad zijn één. Maar het kan wel behulpzaam zijn om te duiden wat je precies aan het doen bent.’

Aanwezig zijn

In het ochtendprogramma komen meerdere casussen uit de praktijk aan de orde. ‘De Haven’ op Kanaleneiland is daar één van. Marius legt uit hoe missionair en diaconaal werken bij de pioniersplek samenvallen: ‘Onze missie is Meer van Jezus op Kanaleneiland. Dat betekent in de eerste plaats aanwezig zijn in de wijk: elkaar bemoedigen, elkaar helpen, het goede zoeken voor de ander. En vanuit die aanwezigheid ontstaat dan vanzelf ruimte om te spreken over wat je bezighoudt.’ Dat het werk van de pioniersplek niet in één hokje past, heeft ook te maken met de ‘gevarieerdheid van mensen’. ‘De een is vooral praktisch betrokken; de ander zal eerder over Jezus beginnen. Maar het “aanwezig zijn” blijft voorop staan. Dat doen we bijvoorbeeld door ons wekelijkse koffiehuis en onze maandelijkse maaltijden. En ook tijdens de bijbelstudies eten we samen: iedereen neemt wat mee.’

Verkenning

De kennisdag biedt volgens hem een mooie kans voor een gezamenlijke verkenning. ‘Diaconaal werk vraagt om expertise. Daarin kunnen we van elkaar leren: wat zijn diaconale noden? Hoe kun je van betekenis zijn? En hetzelfde geldt als het gaat om missionair werk: waar kan nog een verdiepingsslag gemaakt worden? Daar ga ik graag het gesprek over aan.’

De kennisdag ‘Missionair-diaconaal werken’ vindt plaats op 29 september, van 10.00 tot 17.00 uur op landgoed Hydepark in Doorn. Onder andere Stefan Paas (VU/TU Kampen), Mechteld Jansen (PThU), Bert Roor (Christelijke Hogeschool Ede) en Herman Noordegraaf (PThU) leveren een bijdrage aan de dag. Het volledige programma en alle overige informatie vindt u op https://www.kerkinactie.nl/agenda/kennisdag-missionair-diaconaal-werken.