Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Meeleven met de Kerk van Pakistan

Afgelopen weekend schrokken we er weer van op. Een wrede aanslag op onschuldige mensen. Nu in Pakistan. Een aanslag door twee zelfmoordterroristen op kerkgangers tijdens een dienst in de Bethel Memorial Methodist Church in Quetta eiste minstens 9 levens, tientallen mensen raakten gewond.

De Methodistenkerk in Pakistan maakt deel uit van de Church of Pakistan. Christenen in Pakistan vormen een kleine minderheid en hebben veel te maken met discriminatie. Ook zijn zij helaas regelmatig slachtoffer van aanvallen. Het is voor hen een bemoediging te weten dat kerken elders in de wereld meeleven. Kerk in Actie ondersteunt namens de Protestantse Kerk activiteiten van de Church of Pakistan, onder andere voor activiteiten gericht op vreedzaam samenleven.

Twee weken geleden was Bisschop Humphrey Sarfaraz Peters op bezoek in Nederland. Hij is de voorzitter van de bisschoppen van de Church of Pakistan. Ook in de regio waar hij vandaan komt, Peshawar, zijn in de afgelopen jaren bloedige aanslagen gepleegd. Wij vroegen hem wat dit voor de kerk betekent. Hij vertelde dat de kerk groeit, ondanks deze aanslagen. Hij ziet een toekomst voor de kerk. "De kerk is geroepen om een bron van Zegen te zijn voor Pakistan. Daarom moeten wij niet weggaan, maar onze plaats in de maatschappij innemen."

De synode van de Protestantse Kerk heeft in een brief aan bisschop Humprey Sarfaraz Peters haar medeleven aan de Kerk van Pakistan verwoord:

Aan Bisschop Humphrey Sarfaraz Peters,

Het is niet moeilijk!”, benadrukte u een week geleden toen u hoorde van onze bezorgdheid over de pijnlijke situatie van christenen in uw land. De kerk is op deze manier het spirituele lichaam van Christus, die voor ons geleden heeft. Indrukwekkende woorden in deze situatie. Samen dankten we Christus die u kracht geeft om Hem te belijden in uw land, waar christenen een minderheid vormen.

Weer is er een aanslag gepleegd, nu op de levens van leden van de gemeente in Quetta. Dit veroorzaakte een schok ook in Nederland, zo ver weg van onze broeders en zusters in Christus. De aanslag werd genoemd op de voorpagina´s van onze kranten. Er werd over gesproken in het parlement en in veel kerken is er voor u gebeden.

“Het Lichaam is één en telt vele leden”, zei u tijdens uw bezoek aan Nederland. En nu geldt: “waar één lid lijdt, lijden alle leden mee” (1 Kor. 12).

Tijdens Advent verwachten we de komst van de Heer, die komt om recht en gerechtigheid te herstellen en vrede te geven. We bidden om steun en genade voor zowel christenen als moslims in Pakistan, die verdriet hebben en moeten lijden.

We wensen u allen een vreedzaam en gezegend Kerstfeest.

Namens de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,

Max van der Klooster
lid moderamen


Lees hier het gebed voor Pakistan op de website van Kerk in Actie