Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Materiaal Veertigdagentijd & Pasen beschikbaar: van veertigdagentijdkalender tot paaschallenge

Op woensdag 26 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Dat betekent dat er nog ongeveer 6 weken zijn om voorbereidingen te treffen voor uw kinderwerk of het aanvragen van collectematerialen. Ook kunt u alvast de veertigdagentijdkalender aanvragen. Hoog tijd om stil te staan bij de komende periode van bezinning op weg naar Pasen.

Gratis veertigdagentijdkalender 2020

De veertigdagentijdkalender 2020 ‘Sta op’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees. 

Vraag een gratis exemplaar of bestel een stapel kalenders als gemeente. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk

Vasten

Kerk in Actie roept alle gemeenten in Nederland op samen een statement te maken door als gemeente veertig dagen te vasten. Samen vasten werkt verrijkend. Kerk in Actie reikt materialen aan met voor iedere week een vastensuggestie. De vastensuggesties sluiten aan bij de teksten en vastentips in de 40dagentijdkalender. Vast mee of bestel de vastenkaart voor uw hele gemeente. Nieuw dit jaar is een speciale vastenkaart voor kinderen. Deze is hier gratis te bestellen.

40dagentijdcampagne Kerk in Actie

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Doe als gemeente mee aan deze campagne en zamel via de collecten geld in voor de diverse projecten. Voor deze campagne zijn diverse materialen beschikbaar

Stuur paasgroeten naar gedetineerden

Ook in deze Veertigdagentijd wordt de paasgroetenactie voor gedetineerden in binnen- en buitenland georganiseerd. 

Liturgisch bloemschikken

De brochure voor de Veertigdagentijd & Pasen 2020 kan gratis worden aangevraagd. Ook is voorbeeldmateriaal symbolisch bloemschikken beschikbaar. Of meld u aan voor een avond liturgisch bloemschikken in Rijnsburg. Onder deskundige begeleiding maakt u een bloemstuk waarin het licht van Pasen wordt uitgedrukt. 

Materiaal voor kinderen en jongeren

In de werkvormendatabase van Jong Protestant zijn diverse ideeën voor kinderen en jongeren te vinden voor de Veertigdagentijd en voor Pasen zoals bijvoorbeeld een kliederkerk-paasviering of de suggestie om met kinderen een eigen veertigdagentijdkalender te maken. 

Of wat denkt u van een online paasspel voor jongeren van 12 tot 18 jaar? Een alternatief voor de PaasChallenge (die in verband met de coronacrisis niet door kan gaan). Jongeren spelen dit spel thuis en staan via social media met elkaar in verbinding. Lees meer over het online paasspel

Paasmuziek

Bijna niemand kent ze: de Oden van Salomo. Het is de oudste verzameling christelijke liederen (80-120 na Christus) die bewaard is gebleven. De cd 'Oden van Salomo' vertelt het paasverhaal op een unieke manier door de Oden heen en is gratis aan te vragen via daarompasen.nl.

Of liever genieten van een live paasconcert? Kom dan naar een van de vele concerten van Zingenindekerk en Korenindekerk die de komende weken in het land plaatsvinden. Kies voor Martin Mans, The Psalm Project, Gerald en Nelinda Troost, Reyer, Adrian Snell of een van de vele andere artiesten. Kijk voor een concert bij u in de buurt op zingenindekerk.nl of korenindekerk.nl.

Meer informatie op de themapagina 'Veertigdagentijd & Pasen'