Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Materiaal Veertigdagentijd & Pasen beschikbaar: van veertigdagentijdkalender tot online paasspel voor jongeren

Op woensdag 17 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Dat betekent dat er nog ongeveer 5 weken zijn om voorbereidingen te treffen voor uw kinderwerk of het aanvragen van collectematerialen. Ook kunt u de veertigdagentijdkalender aanvragen. Tijd om stil te staan bij de komende periode van bezinning op weg naar Pasen, ook al zal die hoogstwaarschijnlijk heel anders zijn dan we gewend zijn.

Gratis veertigdagentijdkalender 2021

De veertigdagentijdkalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees. 

Vraag een gratis exemplaar aan of bestel een stapel kalenders als gemeente. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk

Vasten

Kerk in Actie roept alle gemeenten in Nederland op samen een statement te maken door als gemeente veertig dagen te vasten. Samen vasten werkt verrijkend. Kerk in Actie reikt materialen aan met voor iedere week een vastensuggestie. De vastensuggesties sluiten aan bij de teksten en vastentips in de 40dagentijdkalender. Vast mee of bestel de vastenkaart voor uw hele gemeente. Voor kinderen is er een eigen vastenkaart. Deze is hier gratis te bestellen.

40dagentijdcampagne Kerk in Actie

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Doe als gemeente mee aan de 40dagentijdcampagne en zamel via de collecten geld in voor de diverse projecten. Voor deze campagne zijn diverse materialen beschikbaar

Stuur paasgroeten naar gedetineerden

Ook in deze Veertigdagentijd wordt de Paasgroetenactie voor gedetineerden in binnen- en buitenland georganiseerd. Doe mee en stuur een bemoedigende groet naar gedetineerden in deze moeilijke tijd.

Liturgisch bloemschikken

De brochure voor de Veertigdagentijd & Pasen 2021 kan vanaf eind januari gratis worden aangevraagd. Ook is voorbeeldmateriaal symbolisch bloemschikken beschikbaar. 

Materiaal voor kinderen en jongeren

In de werkvormendatabase van Jong Protestant zijn diverse ideeën voor kinderen en jongeren te vinden voor de Veertigdagentijd en voor Pasen zoals een voorbeeld om liefdesbloemen te maken of de paaschallenge-minecraft edition om online te spelen. 

Wat denkt u van een online paasspel voor jongeren van 12 tot 18 jaar? Jongeren spelen dit spel thuis en staan via social media met elkaar in verbinding. Lees meer over het online paasspel

Of bekijk dit programma voor een kliederkerkviering thuis. In een kleine groep, bijvoorbeeld als gezin, kunt u aan de slag met thema’s als verdriet en nieuw leven.

Meer informatie op de themapagina 'Veertigdagentijd & Pasen'