Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Maaltijd van de Heer

“Viering, bezinning op betekenis en beleving van het avondmaal horen tot de kern van protestants kerkzijn.”

Dat schrijft ds. René de Reuver, scriba generale synode, in zijn brief die vandaag aan predikanten en kerkenraden is verstuurd. De brief begeleidt een brochure over het avondmaal.

Gesprek over het avondmaal

In de vergadering van de generale synode van november 2016 is intensief gesproken over het avondmaal. Op verzoek van het moderamen schreef Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit) een notitie over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal: De Maaltijd van de Heer. De notitie is door de generale synode aanvaard en bedoeld om in de gemeente het gesprek over het avondmaal op gang te brengen.

De brochure bevat zo’n 20 vragen die als leidraad kunnen dienen voor een gespreksbijeenkomst over dit onderwerp. Vragen als: Hoe beleef je de viering van het avondmaal in jouw gemeente? Wat ervaar je als je de Maaltijd meeviert? Kun je daar iets over vertellen? Ervaar je de viering van de Maaltijd als een belangrijke steun in je geloofsleven?

Ervaringen gemeenten

De komende dagen wordt op ProtestantseKerk.nl het avondmaal van verschillende kanten belicht. Er volgen verhalen over pionieren & avondmaal, jongeren & avondmaal, verschillende vormen van avondmaal vieren etc. Een deel van de verhalen is voortgekomen uit een oproep in de nieuwsbrief aan predikanten.

Zo stuurde ds. Bert van Veluw van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen te IJsselmuiden en Grafhorst de brochure die in deze gemeente over het avondmaal verspreid wordt. “We spreken nogal eens wat mensen die moeite hebben met het aangaan aan het avondmaal. Ook merken we dat gemeenteleden wel graag de Heilige Doop voor hun kind willen, maar niet ook verlangen naar dat andere sacrament: het Heilig Avondmaal. In deze brochure willen we op een aantal vragen rond de viering en bediening van het Heilig Avondmaal ingaan.”

En ds. Ronald Heins deelde een ervaring uit zijn vorige gemeente. “In een oecumenische viering werden de verschillen en overeenkomsten van Avondmaal en Eucharistie ter sprake brachten. In de beleving van de verschillende gelovigen bleken we eigenlijk heel dichtbij elkaar te zitten. Omdat de eucharistie niet mogelijk was, hebben we gezamenlijk het Avondmaal gevierd en zijn daarin op zoek gegaan naar nieuwe woorden. Met name de woorden bij de nodiging waren raak gevonden, verbonden met beide tradities:

U bent allen uitgenodigd mee te delen in wat Jezus ons gaf
het brood is teken van zijn lichaam dat in ons leeft:
zijn mond die spreekt, zijn handen die doen,
zijn voeten die gaan de weg van God
de wijn is teken van zijn bloed dat in ons een stroom van leven mag zijn.”

---

Zie www.protestantsekerk.nl/avondmaal voor de genoemde brochures en meer informatie over het Heilig Avondmaal.