Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Levenseindezorg vraagt om goede samenwerking

Als arts een predikant of geestelijk verzorger betrekken bij iemand die aangeeft zijn leven te willen beëindigen? Het gebeurt nog te weinig, zegt Wim Graafland, gepensioneerd huisarts en lid van de werkgroep Pastoraat en gezondheidszorg van de Protestantse Kerk. Maar dat is geen onwil.

Uit onderzoek dat de werkgroep Pastoraat en gezondheidszorg vorig jaar deed, in opdracht van het moderamen van de Protestantse Kerk, bleek dat predikanten en geestelijk verzorgers zich regelmatig te laat betrokken voelen bij mensen die hun leven willen beëindigen. Graafland: “Een van de dingen die uit dit onderzoek naar voren kwam, was de behoefte van predikanten om contact te hebben met de behandelend arts van hun pastoranten. Dat contact ontbreekt nu nog wel eens.” Om beide beroepsgroepen met elkaar in gesprek te brengen, organiseerde hij begin maart in Woerden een expertmeeting rondom het thema levenseindezorg, samen met Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger van het St. Antonius Ziekenhuis.

Geestelijke zorg gewaardeerd

De bijeenkomst leverde een belangrijk inzicht op, vertelt Graafland. “De aanwezige artsen gaven aan dat ze inderdaad nauwelijks contact hebben met geestelijk verzorgers en predikanten, maar dat wél zouden willen. Geestelijk verzorgers hebben volgens hen echt wat te bieden, zeker in het geval van levenseindezorg. Ze staan echter niet op het netvlies van artsen, omdat ze zich - anders dan psychologen en maatschappelijk werkers - niet in hun netwerk bevinden.” Het contact tussen beide beroepsgroepen is dus niet vanzelfsprekend. “Eigenlijk zou dat in de bestuurlijk-politieke hoek geregeld moeten worden”, aldus Graafland. “Tijdens de expertmeeting werd een lans gebroken voor het opnemen van geestelijke verzorging in het basispakket. Dan worden geestelijk verzorgers toegevoegd aan het arsenaal van beroepsgroepen waar artsen nu al mee samenwerken, en komt deze zorg beschikbaar voor iedereen.”

Wederzijds belang

Zolang dat nog niet geregeld is, kunnen artsen en predikanten echter ook op een andere manier investeren in de onderlinge contacten. Graafland: “Het is belangrijk dat er op lokaal niveau netwerken ontstaan tussen artsen en geestelijk verzorgers. De expertmeeting in Woerden kan een voorbeeld voor andere regio’s zijn: organiseer een bijeenkomst waar artsen en geestelijk verzorgers met elkaar in gesprek kunnen gaan.” En dat gesprek hoeft niet alleen te gaan over het thema levenseindezorg. “Ook bij andere levensvragen kunnen geestelijk verzorgers een rol vervullen die weer anders is dan die van een psycholoog of maatschappelijk werker. Als arts heb ik bijvoorbeeld in het geval van relatie- of gezinsproblematiek regelmatig samengewerkt met predikanten of geestelijke verzorgers. Beide beroepsgroepen hebben belang bij een goede samenwerking.”

Bent u predikant of geestelijk verzorger en hebt u goed contact met artsen in uw omgeving? Wij horen graag uw verhaal, via webredactie@protestantsekerk.nl.

Lees ook:

>Voor predikanten is er een themapagina beschikbaar over pastoraat bij actieve levensbeëindiging.