Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Leren van de Joods-christelijke dialoog – een uitdaging!

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël legt de lat hoog met een uitdagend experiment. In samenwerking met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is een begin gemaakt met een online toolbox.

De eerste bijdrage aan de toolbox of dialoogdoos heet ‘De Uitdaging’. Het is namelijk in veel opzichten een uitdaging om te leren van de Joods-christelijke dialoog.

Bijna klaar

‘De Uitdaging’ is inmiddels gereed. Het project bevat een grote hoeveelheid informatief materiaal dat zowel individueel als in groepsverband gebruikt kan worden.
Dit is er onder meer te vinden:

  • geïllustreerd lees- en studiemateriaal,
  • tien interviews met deskundigen,
  • vier interviewvideo’s,
  • stof voor geloofsgesprekken en
  • links naar de bronnen van dat alles.

Elk hoofdstuk eindigt met een uitnodiging om feedback te geven. De gebruikers maken het project helemaal ‘af’.

Waarom een uitdaging?

Tien stellingen vormen de basis van het project. Na een eerste, inleidende stelling over het belang van de dialoog met het Jodendom, volgen steeds drie stellingen. Achtereenvolgens over Jezus, over Paulus en over ons.
Met hulp van christelijke en Joodse gesprekspartners die we in de dialoog hebben leren kennen, proberen we én Jezus én Paulus te begrijpen vanuit het Jodendom van hun tijd.
Langzamerhand wisten we al dat Jezus volop deel uitmaakte van zijn Joodse wereld. Maar wat is dan het specifieke van zijn optreden? Pas in de afgelopen jaren hebben we in de dialoog met Joden geleerd hoe ook Paulus past in het Jodendom van zijn tijd.
En zo leren Joden en christenen dat Jodendom en christendom niet twee van elkaar vreemde en onveranderlijke grootheden zijn. Bovenal leren christenen vanuit die vroege verwantschap het Jodendom te accepteren en in zijn eigenheid te bevestigen. Als dat geen uitdaging is na tweeduizend jaar christendom!

Leren met het hart

In de dialoog leren we niet alleen met het hoofd, we leren vooral met het hart. Want wat betekent het voor ons geloof wanneer we nieuw zicht krijgen op Jezus en zijn radicale boodschap over verzoening en vergeving? En wat betekent het wanneer we Paulus’ bedoelingen weer leren kennen? Bijvoorbeeld over de rechtvaardiging door het geloof. Daarover gaan de vier geloofsgesprekken van ‘De Uitdaging’. De dialoog met het levende Jodendom is een uitdaging die ons geloof verrijkt.

joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging

Dit artikel verscheen in het maartnummer van Kerk & Israël Onderweg. Meer lezen? Neem een gratis abonnement:

Abonneer gratis

Tekst: Dick Pruiksma (emeritus predikant en voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël)