Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Eenvoudige oplossing LEI-nummer gemeenten

Recent hebben bankinstellingen veel kerkbesturen aangeschreven met betrekking tot het zogenaamde LEI-nummer. Na overleg tussen het CIO en de Kamer van Koophandel is er een oplossing gevonden voor gemeenten.

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle (financiële) instellingen een LEI (‘Legal Entity Identifier’) bezitten: een internationaal gestandaardiseerde code die zij moeten vermelden bij elke rapportage die zij over financiële transacties doen. Gemeenten die beleggen in aandelen en/of obligaties, hebben straks een LEI-nummer nodig. Dit geldt niet voor gemeenten die beleggen via Oikocredit.

Oplossing

Na overleg tussen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de Kamer van Koophandel is er per kerkgenootschap een groepsgewijze aanvraag gedaan voor plaatselijke gemeenten. Alle colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben hierover in de tweede helft van november 2017 een e-mail ontvangen; hiervoor zijn de mailadressen gebruikt die vermeld stonden in het LRP (op te vragen bij uw plaatselijke LRP-beheerder). De termijn voor deze groepsgewijze aanvraag is inmiddels verstreken en het is nu niet meer mogelijk om langs deze weg een aanvraag te doen. De gezamenlijke kerken zijn momenteel in overleg met de Kamer van Koophandel over een definitieve oplossing. 

Als u op dit moment alsnog een LEI-nummer nodig heeft, wijzen wij u op de mogelijkheid om deze via een buitenlandse LEI-verstrekker aan te vragen. We horen geluiden dat het via ‘Nordlei’ goed geregeld kan worden.

Informatie hierover kunt u onder andere vinden via de volgende instanties:

U bent vrij om zelf te bepalen bij welke organisatie u een LEI-nummer aanvraagt. Kosten en voorwaarden kunnen per verstrekkende organisatie verschillen.

Enkele voorbeelden:

  • Bloomberg: van Bloomberg is bekend dat zij via een digitale aanvraagprocedure een LEI afgeven zonder dat u beschikt over een KvK-nummer of RSIN-nummer.
  • LSEG
  • NordLEI

Positie kerkgenootschappen

In Nederland is ervoor gekozen om de afgifte van LEI’s te regelen via de Kamer van Koophandel en te koppelen aan een vermelding van de aanvrager in het handelsregister. Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen hebben in dat register een bij wet vastgelegde, specifieke positie: deze houdt in dat alleen het landelijke kerkgenootschap staat ingeschreven in het handelsregister, gemeenten en diaconieën zijn niet tot deze inschrijving verplicht. Door de oplossing die is gevonden, kunnen gemeenten via de groepsaanvraag nu toch een LEI-nummer ontvangen.

Omdat het ANBI-register van de Belastingdienst als verificatiebron wordt gebruikt, dienen gemeenten die een aanvraag doen, hierin geregistreerd te zijn. Na hun aanvraag krijgen ze het LEI per mail toegezonden op hun e-mailadres. Om mee te kunnen doen aan de groepsgewijze aanvraag, dienen gemeenten het aanvraagformulier uiterlijk 27 november in te sturen.

Hebt u vragen over dit bericht? Daarmee kunt u terecht bij de afdeling gemeentecontacten, bereikbaar via telefoonnummer 030-880 1880 (ma t/m do van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur). Het digitale aanvraagformulier wordt deze week nogmaals per e-mail naar alle gemeenten verzonden.

Lees meer over

Het thema Kerkbeheer