Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ledenregistratiesysteem (LRP) in gebruik door meer dan 1400 gemeenten

Er zijn meer dan 1000 gemeenten overgestapt op het werken met het nieuwe ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk (LRP), met in totaal ruim 5000 gebruikers. Dat blijkt uit de door het bestuur van de dienstenorganisatie aan de kleine synode gepresenteerde tussenrapportage over het project.

Daarnaast hebben ruim 1300 gemeenten zich aangemeld voor trainingen voor LRP. Het tempo van migraties van gemeenten naar het nieuwe systeem ligt op dit moment op zo’n 100 per week, zodat LRP-projectleider Henry Kieskamp tijdens de synodevergadering kon meedelen dat inmiddels al 1400 gemeenten met het nieuwe systeem werken. Vanaf 1 juli wordt het project LRP beëindigd en worden de LRP-activiteiten vanuit de dienstenorganisatie aangestuurd.

Uitgaven

De uitgaven voor het project blijven binnen de begroting zoals die in het, door de synode goedgekeurde, projectplan zijn vermeld. De verwachting is dat het project binnen de begrote kaders eindigt en dus niet boven de 3,7 miljoen euro uit zal komen.

Adviescommissie positief

De onafhankelijke adviescommissie adviseerde de kleine synode met instemming kennis te nemen van de projectrapportage. “Met ruim duizend gemeenten actief op LRP in circa vijf maanden tijd, kan geconstateerd worden dat de uitrol in het algemeen voorspoedig en zonder veel problemen verloopt,” aldus de adviescommissie.