Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kliederkerk Gaastmeer

Zondag 27 november wordt in veel kerken gecollecteerd voor Missionair Werk en Kerkgroei.

Met als oproep ‘help de kerk in Gaastmeer’ staat in deze collecte de Kliederkerk in Gaastmeer centraal, ontstaan uit de wens om kerk te zijn voor het hele dorp.

“We zijn een kleine kerk in een klein dorp”, vertelt ds. Tieneke van Lindenhuizen, predikant van de Protestantse Gemeente Gaastmeer. “We waren al langer aan het zoeken hoe we aanwezig kunnen zijn voor het hele dorp toen we hoorden van de protestantse pioniersplekken. Een experimentele manier van kerkzijn, laagdrempelig, en op een andere plek dan het kerkgebouw, dat wilden wij ook. ”

“De kinderen krijgen iets mee van het christelijk geloof”

Vier keer per jaar komt de Kliederkerk, Kladdertsjerke in het Fries, nu bij elkaar, op zondagmorgen, als iedereen is uitgeslapen. De locatie is een schuur bij een mooie boerderij, aan het water, en bij goed weer is het buiten. Er is een viering rond een thema. Daarna wordt geknutseld en nagedacht over het thema. De bijeenkomst eindigt met een maaltijd. “We hadden al een paar keer honderd mensen, dat is een derde deel van het dorp.”

Hoewel er ook ouderen komen, zijn jonge gezinnen in de meerderheid. “Jonge mensen die veel ballen in de lucht moeten houden en denken: hoe red ik het allemaal in het leven? Met name voor hen willen we een plek zijn.” Naast de vieringen worden jaarlijks twee avonden voor hen georganiseerd, om met elkaar te praten over zingeving.

Emmie, die geen lid is van de kerk, komt met haar gezin wel naar de Kladdertsjerke .“De sfeer is goed, de kinderen krijgen iets mee van het lekker bezig zijn, de verbinding met elkaar, maar ook het christelijk geloof. Dat vind ik belangrijk.”

Emmie kwam gewoon eens kijken, en doet nu mee in de organisatie van de Kliederkerk. En zo gaat het vaker, zegt Tieneke van Lindenhuizen. “Mensen die regelmatig komen, vragen we om mee te helpen met de voorbereiding van een viering, dan kunnen zij ervaren hoe het werkt. Dat is belangrijk, want de pioniersplek moet niet alleen van mijn persoon afhangen; op een gegeven moment moet ze zich zelfstandig kunnen redden.”

>Meer informatie: achtergrond, een collecteafkondiging en een collectefilmpje 

Lees meer over

Het thema Eredienst