Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kliederkerk en corona - kliederkerkvieringen voor thuis

Is jullie kliederkerk ook afgelast in verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen? Juist in deze tijden van onzekerheid en chaos is het belangrijk om toch (klieder)kerk te zijn met elkaar en in onze omgeving. Bekijk hier drie programma's voor voor een kliederkerk aan je eigen keukentafel.

De Protestantse Kerk in Nederland ontwikkelde drie kliederkerkvieringen voor thuis. In een kleine groep kunnen mensen van alle leeftijden aan de slag gaan met:

1. het bijbelverhaal over de Storm op het meer, waarin thema’s als onzekerheid, angst én vertrouwen terugkomen. Je download de complete handleiding voor de viering hier

2. het huis op de rots. Bekijk het programma hier

3. een (palm)paasprogramma voor thuis. Hoop en nieuw leven staan hierin centraal. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, de bekende ingrediënten van een kliederkerk.

Stuur deze drie programma's gerust door naar de deelnemers aan jouw kliederkerk via mail, app of facebook!

Verder kun je toch een beetje kliederkerk zijn, ook al kom je niet fysiek bij elkaar. Wellicht heb je wat aan onderstaande tips. 

  • Vertrouw op God. De naam kliederkerk wil laten zien dat God middenin de chaos van ons bestaan aanwezig is en vanuit de chaos iets moois kan creëren. Hij is erbij! Met onze onzekerheid en angst mogen we bij Hem aankloppen. Het is goed om dat te blijven bedenken en dat ook richting de deelnemers aan kliederkerk uit te stralen. Bijvoorbeeld door een bemoedigend berichtje op facebook of in de appgroep. 
  • Blijf communiceren! Laat bijvoorbeeld een voorlopige volgende datum weten en laat weten wanneer mensen weer een berichtje kunnen verwachten. 
  • Zoek naar een gevoel van saamhorigheid. Vraag bijvoorbeeld of iedereen op een bepaald moment een kaarsje brand. Hang een groot papier op in de ruimte waar je eigenlijk kliederkerk zou hebben, vraag iedereen om gebedspunten te appen of mailen en schrijf of teken ze op het vel. Kliederkerk Dongen-Rijen deelt drie keer per week een kliederkerk thuis-idee via Facebook, Instagram en e-mail. Zo kunnen gezinnen rond een thema aan de slag met een verhaal, knutsel, spel of recept. Toch een beetje samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
  • Wees creatief. Misschien kunnen delen uit je kliederkerkprogramma wel door gezinnen thuis gedaan worden of kun je de vertelling of viering online streamen? Leuk om filmpjes en foto’s te delen van hoe mensen in kleinere groepjes met hetzelfde bijbelverhaal aan de slag zijn gegaan! 

Voorbeelden van creatieve kliederkerken rond (palm)pasen

  • Een kerk bezorgt DIY palmpaasstok-setjes bij gezinnen en vraagt of ze foto’s van het resultaat willen delen. Hiervan wordt een collage gemaakt ze weer delen met alle gezinnen. 
  • Kliederkerk Barneveld maakt ook een rondje langs de gezinnen, maar dan met een setje stoepkrijt. Mét tekenopdracht en de vraag om de foto’s te delen. Toch een beetje kleur en lente in de stille straten….
  • Komt er bij jou in de kerk nog een kleine groep bij elkaar in de kerk om een kerkdienst te streamen? Dan is dit nog een mooi verhaal: verzamelde foto’s van de gezinnen mét de palmpasen-stokken worden geprojecteerd op de beamer terwijl het lied hosanna klinkt. Een soort digitale optocht. 

Verder: blijf de laatste updates van het RIVM volgen en houd je daaraan! Op www.protestantsekerk.nl/nieuws staan de laatste ontwikkelingen en wat ze betekenen voor (klieder)kerken.