Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kleine Synode stelt duurzaam beleggingsbeleid vast

De kleine synode heeft op 30 maart ingestemd met afspraken over het duurzaam beleggen van het vermogen van de Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie (inclusief Kerkinactie). De afspraken houden onder meer in dat de beleggingen in aandelen dienen plaats te vinden in duurzame beleggingsfondsen. Een vergelijkbare afspraak geldt voor de belegging in obligaties.

Naast obligaties van staten en lagere overheden, zal de Protestantse Kerk alleen beleggen in obligaties waarvan de aandelen onderdeel uitmaken van een of meer duurzaamheids-indexen als de ASN-Trouw-index. Ook wordt een vast bedrag van € 725.000 geïnvesteerd in Oikocredit (oecumenische organisatie voor het verlenen van micro-krediet in de Derde Wereld), met een vast rendement van 2% per jaar. Tenslotte heeft de kleine synode vastgelegd dat de verhouding tussen beleggingen in aandelen en obligaties 50/50 zal zijn (met een bandbreedte van 20%).

Het vermogen dat voor belegging in aanmerking komt omvat op dit moment ruim tien miljoen euro. De gelden omvatten deels noodzakelijke bedrijfsreserves en deels bestemmingsgelden, bijvoorbeeld nalatenschappen waarvan de Protestantse Kerk het vruchtgebruik heeft.

Rechtvaardige wereldeconomie

De voornaamste aanleiding voor het nieuwe belegginsbeleid ligt in de besluiten van de Generale Synode van november 2005. Als antwoord op de oproep van de Wereldbond van Hervormde/Gereformeerde Kerken (WARC) om actief bij te dragen aan een rechtvaardige wereldconomie, besloot de synode dat de Protestantse Kerk zelf een voortrekkersrol dient te vervullen, onder meer in het beleggingsbeleid en de keuze voor duurzame producten. Het nieuwe belegginsbeleid van de Protestantse Kerk is ook een antwoord op de AGAPE-documenten die in februari 2006 tijdens de negende Assemblee van de Wereldraad van Kerken zijn aangenomen. De Wereldraad van Kerken roept daarin op beleggingen te richten op bedrijven die sociale en ecologische duurzaamheid respecteren of banken die zich verre houden van speculatie.

Geconsolideerde jaarrekening

Naast het beleggingsbeleid keurde de kleine synode op 30 maart ook de geconsolideerde jaarrekening van de Protestantse Kerk over 2005 goed. Daarin zijn de jaarrekenigen verwerkt van een aantal aan de Protestantse Kerk verbonden stichtingen, zoals de Stichting voor de Zending. 

De kleine synode is een delegatie van 32 leden van de generale synode. De kleine synode houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen die verband houden met financiën, personeel en organisatie.

Lees meer over

Het thema Synode