Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kleine synode 27 maart 2009: Woonbijdrage voor ambtswoningen ook via centrale kas

De kleine synode heeft tijdens de vergadering op 27 maart 2009 op advies van de Beleidscommissie Predikanten besloten de woonbijdrage voor ambtswoningen van predikanten voortaan via de centrale kas predikantstraktementen te verevenen. Deze extra verevening, die alleen geldt voor predikanten met een ambtswoning, gaat in per 1 januari 2010.

Op het uitgangspunt dat financiële lasten van gemeentepredikanten worden verevend via de centrale kas predikantstraktementen bestond één uitzondering: predikanten die een ambtswoning bewoonden, betaalden aan de gemeente een woonbijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk was van het eigen traktement. Een beginnende jonge predikant betaalde daardoor minder woonbijdrage dan een predikant met meer dienstjaren. Het kostenverschil bedroeg maximaal zo’n 2.800 euro per jaar. Het Mobiliteitsbureau Predikanten en de Bond van Nederlandse Predikanten signaleerden dat beginnende predikanten als gevolg van het kostenverschil minder snel een beroep kregen. Door de woonbijdrage voortaan via de centrale kas predikantstraktementen te verevenen, komt hier vanaf 2010 hopelijk verandering in. De colleges van kerkrentmeesters worden schriftelijk van de wijziging op de hoogte gesteld.

Uitgangspunt van het verevenen is dat alle predikanten evenveel kosten. Waar het inkomen van de predikanten afhankelijk het aantal dienstjaren verschilt, zorgt de omslagregeling ervoor dat gemeenten voor elke predikant even veel betalen. Bij het beroepingswerk is het daardoor mogelijk een beroep op elke gewenste predikant uit te brengen zonder dat dit financiële voor- of nadelen heeft.

 

Lees meer over

Het thema Synode