Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

“Kinderen moeten blind op ons kunnen vertrouwen”

Eerst dacht ze: zonde om al die tijd te steken in regels, dat gaat ten koste van ‘het echte werk’. Maar nu weet ze dat het juist een positief effect heeft op het kinderwerk. Het ontwikkelen van een beleid veilig jeugdwerk geeft helderheid en structuur, én bespaart uiteindelijk juist tijd.

Corina Knot, interim kinderwerker in wijkgebouw De Bron in Rotterdam, onderdeel van de Hervormde Gemeente, vertelt hoe ze er alles aan willen doen om de kinderen te laten ervaren dat ze blind op de kinderwerkers kunnen vertrouwen. “Dat is overal belangrijk, maar bij ons extra omdat wij werken met kwetsbare kinderen, vaak uit contexten zoals een gebroken gezin, huiselijk geweld of armoede.”

Twee jaar geleden namen kinderwerker Elselijn Wajer en buurtpastor Fred Kappinga het initiatief tot een beleid voor veilig kinderwerk. Ze staken eerst bij verschillende organisaties hun licht op. “Heel nuttig was de website van JOP en de Protestantse Kerk. Daar is van alles op te vinden, onder meer als het gaat over bouwstenen voor beleid. Er kwam beleid en er kwam een gedragscode, die sindsdien bij werving en selectie van nieuwe medewerkers een rol speelt. Voor alle medewerkers wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Fijne bijkomstigheid is dat die ons niets kosten. Normaal gesproken hangt er een prijskaartje aan, maar de aanvragen konden we bij JOP indienen en hoefden we niet zelf te betalen.”

Professionals denken mee

Naast deze beleidskant is er het intern bespreekbaar maken van veilig kinderwerk. “Dan gaat het over het signaleren, het omgaan met bijzonder gedrag van kinderen en wat te doen met een niet-pluisgevoel. We hanteren daarbij de meldcode en het wegingskader van professionals in het kinderwerk.

We zijn ook bezig met het ontwikkelen van do’s en don’ts in de omgang met kinderen die lastig gedrag vertonen. Dat is best ingewikkeld want het zijn soms grijze gebieden, en de ene persoon denkt er anders over dan de andere. We hebben pedagogen die hierin meedenken. Bijvoorbeeld: sta je alles toe of trek je grenzen? En hoe dan? Is het toelaatbaar dat je bijvoorbeeld een kind vastpakt om het tot de orde te manen of niet? Er is bijvoorbeeld een meisje in een kinderclub dat bijzonder gedrag vertoont naar mannelijke begeleiders. Daar hebben we als professionals, in de nabespreking van elke kinderclub aandacht voor. Het is belangrijk dat er altijd een professional is waar leiding bij aan kan kloppen.”

Tijdsbesparing

Veilig kinderwerk tot beleid maken kost even tijd. “Maar daarna bespaart het tijd. De heldere structuren helpen. Je hoeft niet meer in elke situatie na te denken wat je moet doen.”

Interesse in het beleid van De Bron? U vindt het hier.

Meer informatie over veiligegemeente en veiligjeugdwerk. Lees daar o.a. hoe ook uw gemeente gratis VOG’s kan aanvragen.