Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkgebouwen beperkt openstellen voor bezoek?

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk om juist in deze corona-tijd vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Dat gebeurt online en offline op vele verschillende manieren. Tientallen kerkelijke gemeenten stellen hun kerkgebouw beperkt open. Volledig in lijn met de RIVM-maatregelen. De ene gemeente biedt gelegenheid voor rust, gebed of meditatie. De andere gemeente biedt de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken of een persoonlijke ervaring of vraag achter te laten.

Voorbeelden uit het land: De Martinikerk in Groningen is elke werkdag twee uur open. In de ‘corona-kapel’ een kaars branden, bidden of stil zijn. Instructies voor de bezoekers staan bij de ingang vermeld. Drie personen kunnen maximaal tegelijkertijd binnen zijn. Buiten staat staat een welkomstbord om voorbijgangers te attenderen.

In ‘s Gravenzande is het kerkgebouw doordeweeks elke avond een half uur open. De organist of pianist speelt muziek. André Verweij, de dominee van deze gemeente leest teksten. Een beperkt aantal mensen stapt naar binnen om een kaarsje aan te steken, stil te zijn of een praatje te maken. Dat is goed te begeleiden. ‘We voorzien in een behoefte, omdat sommige mensen het bezoek aan hun kerkgebouw zo missen’.

In Leiderdorp zijn de twee kerkgebouwen elk twee dagdelen open. Elke dag komen er een paar mensen. In de lokale krant is het aanbod bekend gemaakt: iedereen mag binnenkomen om de stilte te ervaren, een kaarsje aan te steken, te bidden of een gesprek met een pastoraal medewerker of predikant voeren. Op gepaste afstand. Predikant Hester Smits licht de keuze en de praktijk toe: "We vonden het ook meteen passen bij de boodschap van de kerken: bij tijden van angst bieden wij hoop of troost, binnen de grenzen van wat mag”.

Wanneer u uw kerkgebouw wilt openstellen kunt u gebruik maken van dit stappenplan:

  1. neem over de openstelling een besluit in de kerkenraad. Neem vooraf contact op met de lokale overheid. Indien gewenst kunt u aangeven wat u van plan bent en hoe u de RIVM-maatregelen toepast.
  2. bepaal wat het aanbod voor de dorps- of wijkbewoners is: wat kan men in uw kerkgebouw doen, op welke tijdstippen is dit mogelijk? Kies een ruimte in het kerkgebouw of een plek in de hal of voor de deur van uw kerkgebouw. Bedenk of u elke bezoeker een uitnodiging wilt geven om online-vieringen, meditaties, podcasts en vieringen van de Protestantse Kerk op TV onder de aandacht te brengen.
  3. stel een duidelijke werkwijze op, zoals de route waarlangs mensen binnenkomen en de kerk weer verlaten, hoe lang zij binnen kunnen blijven, hoe zij daarbij begeleid worden, hoe houden de vrijwilligers de bezochte plekken hygiënisch schoon?
  4. organiseer een instructie voor de vrijwilligers. Hoe ga je om met mensen met een bijzondere achtergrond. Hoe je mensen doorverwijst naar leden van het pastorale team of de predikant.
  5. geef bekendheid aan uw aanbod via. de lokale media een stoepbord, Facecook, enzovoort.
  6. zoek contact met lokale partners, zoals het wijkteam of het dorpsverband en bespreek de samenwerkingsmogelijkheden
  7. evalueer regelmatig met uw vrijwilligers en koppel dit terug aan de kerkenraad

Uw kerkgebouw is op deze beperkte en verantwoorde manier een vindplaats van geloof, hoop en liefde!

Afbeelding: stoepbord van een gemeente in Amersfoort