Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerken strijden tegen armoede

Armoede onder kinderen daalt niet, meldt de Sociaal Economische Raad vandaag. Ook de kerken merken dat.

Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. 

Carla van der Vlist van Kerk in Actie: “In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek gepubliceerd. Daarin bleek dat de armoede onder zeer kwetsbare groepen, zoals kinderen, verergert. Het appel van de SER van vandaag onderstreept ons pleidooi dat er echt extra beleid vanuit de overheid nodig om die trend te keren.”

Het Armoedeonderzoek liet verder zien dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening.

Kerk in Actie helpt

Plaatselijke kerken en diaconieën zijn erg actief bij de aanpak van armoede. Kerk in Actie helpt hen daarbij, bijvoorbeeld door een netwerk rondom kinderen en armoede op te richten, om kennis en ervaringen te delen. Verder adviseert Kerk in Actie kerken bij het opzetten van een kerkelijk noodfonds of van een schulphulpmaatjesproject.

In het voorjaar komen kerken, diaconieën en anderen die zich in de kerk met armoedebestrijding bezig houden bij elkaar om krachten te bundelen en kennis en ervaringen uit de eigen praktijk te delen. Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert deze bijeenkomsten 'Samen tegen armoede' in Meppel (30 maart), Eindhoven (6 april), Woerden (11 mei) en Deventer (1 juni). 

>Meer informatie

Armoede in Nederland (Zo helpt Kerk in Actie kerken), met links naar Armoede-onderzoek 2016 en de brochures 'Wat kan een diaconie doen' en 'Meer Nederlandse kinderen in armoede (2014)

Programma en aanmelden Regiobijeenkomsten Samen tegen Armoede

SER: Dringend advies aan kabinet (NOS 23 mrt 2017)

Foto Anne Paul Roukema