Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk na de bel: een rol in het naschoolse aanbod

Schooltijden veranderen: door een continurooster zijn leerlingen al vroeg uit. Er is behoefte aan opvang. Steeds meer scholen bieden daarom activiteiten na schooltijd aan. Scholen worden zo meer een leefgemeenschap met ruimte voor talentontwikkeling. Muziekscholen, natuurorganisaties en bijvoorbeeld kunstenaars verzorgen workshops. De kerk mist hier nog een belangrijke rol.

Wat kan de kerk doen?

Zoek via de betrokken ouders of leerkrachten contact met de school of de BSO organisatie. Bouw vervolgens aan een persoonlijk contact met het team en de directie. Lukt dit niet? Zoek het dan op bestuursniveau.

Wees zichtbaar

Organiseer koffieochtenden, ondersteun het team, wees betrokken bij vieringen en bied ondersteuning bij rouw. Dat zorgt voor een vertrouwensband. Kom vervolgens met een duidelijk aanbod van naschoolse activiteiten:

  • Werk samen als kerken en kom met een gezamenlijk aanbod
  • Houd activiteiten als catechese ‘s middags zodat dat niet meer in de avond hoeft
  • Bang dat het imago van de kerk afschrikt? Zet activiteiten op met andere verenigingen, zoals een buurtvereniging.
  • Vraag scholen bij te dragen in de financiën. Scholen willen graag een goed naschools aanbod, dus werken graag mee.

Wees origineel

Denk niet alleen aan bestaande activiteiten van de kerk. Er zijn ook andere voorbeelden bekend:

  • repair café (ontwikkeling technische vaardigheden)
  • schooltuintjes (natuur in de praktijk)
  • spelletjes met senioren (mooi voorbeeld tussen school en kerk)

Op de hoogte blijven van nieuws en verhalen over de samenwerking tussen school en kerk? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief School en Kerk.

Aanmelden nieuwsbrief School en Kerk

Lees meer over

Het thema School en kerk