Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk in Actie zoekt collectanten voor landelijke huis-aan-huiscollecte

Voor het eerst in haar geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt collectanten voor meer dan 600 plaatsen in Nederland. Doet u ook mee?

In vluchtelingenkampen in heel Griekenland verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Hun situatie is nu urgenter dan ooit. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Daarom gaat Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland huis aan huis collecteren.  

Collectanten gezocht

Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie ook dat nog meer mensen in Nederland betrokken raken bij haar werk. Inmiddels zijn al voor 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren geworven, vanaf nu start de zoektocht naar (nog meer) collectanten. Wilt u zich ook inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. Hier is ook alle informatie over de collecte te vinden.

Wereldwijd hulp bieden

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 

Direct naar kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte