Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk in Actie blijft tegen elke vorm van strafbaarstelling illegaal verblijf

“Kerk in Actie blijft tegen elke vorm van strafbaarstelling van illegaal verblijf. Bij strafbaarstelling moet een groot bureaucratisch apparaat worden opgezet, met een aanzienlijke kans op fouten en problemen. Daarnaast wekt strafbaarstelling de indruk dat de mensen om wie het gaat criminelen zijn. Maar in de praktijk heeft Kerk in Actie te maken met mensen in de knel”. Dat zei Evert Jan Hazeleger, programmamanager van Kerk in Actie, donderdag 7 juli tijdens de overhandiging van een petitie aan minister Leers van Immigratie en Asiel.

12.000 ondertekenaars

De petitie, tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland, was ondertekend door ruim 12.000 mensen. Minister Leers heeft de petitie donderdagochtend op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in ontvangst genomen. Door middel van deze petitie maakt Kerk in Actie, namens de Protestantse Kerk in Nederland, haar bezwaren tegen de strafbaarstelling van illegaliteit kenbaar.

Echte oplossingen

Kerk in Actie stelt voor om te werken aan echte oplossingen, die lopen via internationale samenwerking. In samenwerking met andere landen zou een krachtiger inzet voor oplossingen vele malen meer bijdragen dan strafbaarstelling van illegaal verblijf. Kerk in Actie en ICCO zijn in veel landen betrokken bij vredesinitiatieven en opbouwinitiatieven van partners die hier op inzetten.

Strafbaar?

 Een ander bezwaar tegen het opleggen van boetes aan mensen die illegaal in ons land verblijven is dat een vreemdeling deze boete in de meeste gevallen niet kan betalen. Wat gebeurt er dan? Een vreemdeling komt dan alsnog in de gevangenis terecht, zonder dat er sprake is van een strafbaar feit. 28 dagen De terugkeerbrief stelt voor om mensen die Nederland na een negatieve beschikking op hun asielverzoek niet binnen 28 dagen verlaten, te confronteren met een inreisverbod voor de eerste vijf jaar. Omdat al in het verleden door de overheid is geconstateerd dat in veel gevallen deze termijn van 28 dagen te kort is, verbaast dit voornemen Kerk in Actie. Ook binnen terugkeerprojecten van kerken is in de afgelopen tien jaar geconstateerd dat 28 dagen in veel situaties een te korte periode is om de hiertoe noodzakelijke papieren te verkrijgen. Als er meer tijd beschikbaar is, kan er met meer succes aan terugkeer worden gewerkt.

Samenwerking met maatschappelijk middenveld 

In de Terugkeerbrief geeft de minister aan dat het kabinet de samenwerking blijft zoeken met het maatschappelijk middenveld, om een eenduidige boodschap af te geven en in gezamenlijkheid eenduidig op te treden richting vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. Kerk in Actie heeft aangegeven deze oproep op te pakken en hier ook al aan te werken. De ervaringen van Kerk in Actie met terugkeerinitiatieven zijn daarbij bruikbaar en zij reikt haar ideeën over het verbeteren van kwalitatief hoogstaand toelatingsbeleid met grote regelmaat aan.

Bijlage: toespraak van Evert Jan Hazeleger, programmamanager Kerk in Actie, bij de aanbieding van de handtekeningen tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Lees meer over

Het thema Diaconaat