Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk en Wereld: Uitdaging

Kerk en Wereld gaat met zelfde visie en missie verder, als onderdeel van dienstenorganisatie Protestantse Kerk.

Kerk en Wereld steunt projecten ‘op het snijvlak van geloof en samenleving’. Niet meer als zelfstandige stichting, maar als onderdeel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. “Missie en visie zijn ongewijzigd gebleven.”

“Ik kan de toekomst van Kerk en Wereld weer positief inzien”, zegt Ardin Mourik-Geluk. Dat was twee jaar geleden wel anders. Kort nadat Mourik bestuurslid was geworden, maakte de Protestantse Kerk bekend de stichting te willen ontbinden en het werk van Kerk en Wereld te integreren in haar dienstenorganisatie. Mourik was meer dan eens woordvoerder van het bestuur, dat zich fel tegen het voornemen verweerde.

Kerk en Wereld was van 1945 tot 2003 een vormingscentrum van de Nederlandse Hervormde Kerk, gevestigd op landgoed De Horst in Driebergen. Na opheffing van het instituut werd Kerk en Wereld voortgezet als projectenfonds. Het vermogen was vooral de opbrengst van de verkoop van het landgoed. Mourik: “Een van onze angsten was dat het geld van Kerk en Wereld bij financiële problemen benut zou kunnen worden voor de algemene begroting van de Protestantse Kerk, ook omdat de voorwaarden daarover aanvankelijk niet duidelijk waren.”

Het verzet was tevergeefs. De kleine synode besloot tot ontbinding van de stichting. De dienstenorganisatie beheert nu het vermogen van Kerk en Wereld als een bestemmingsfonds met als specifiek doel ‘projecten op het grensvlak van kerk en wereld’. Subsidies, kosten en opbrengsten van het ‘Fonds Kerk en Wereld’ worden apart vermeld in de jaarrekening van de Protestantse Kerk. Een commissie beoordeelt de aanvragen en heeft hetzelfde budget als de stichting van weleer.

Nieuwe commissie

“Het was de toon die de muziek maakte. Die was een tijdje niet oké, misschien van beide kanten niet”, blikt Mourik terug. “Ik kan nu zeggen dat het fonds goed terecht gekomen is. Missie en visie zijn niet gewijzigd. De werkwijze van Kerk en Wereld is gewaarborgd. De tussenstappen waren echter gewoon niet gelukkig. Inmiddels is dat met de leiding van de Protestantse Kerk bijgelegd.”

Met twee andere oud-bestuursleden heeft Mourik zitting genomen in de nieuwe, zeven personen tellende commissie. “We zien dat ook als een soort verplichting naar de achterban van circa 3700 donateurs van Kerk en Wereld.” Ds. Marieke den Braber, gereformeerd predikant in Bleiswijk en sinds kort voorzitter van de commissie, is blij met de betrokkenheid van de voormalige bestuursleden. “Veel kennis en ervaring blijven zo behouden. Dat is prettig, want projecten hebben vaak een langere (aan)looptijd of aanvragers komen meermalen terug.’’

Verbinding zoeken

Mourik beschouwt het als “de uitdaging voor Kerk en Wereld om ‘sporen van de Geest’ te ontdekken in de wereld en die een zetje te geven”. “In onze geseculariseerde samenleving komt het specifiek christelijke verhaal vaak niet meer over. Het is daarom goed om verbinding te zoeken met anderen die vanuit een andere invalshoek tot dezelfde waarden komen.” Veel projecten die Kerk en Wereld steunt hebben een oecumenisch, interreligieus of intercultureel karakter.

Den Braber: “Het stichtingsbestuur vreesde ook dat alleen maar projecten van de Protestantse Kerk zouden worden gesteund. Onlangs hebben we nog een subsidieaanvraag afgewezen omdat het project inderdaad alleen op de Protestantse Kerk gericht was. Dat is niet onze koers. We willen juist de breedte zoeken. Een project dat niet verder gaat dan één stroming van een geloof maakt bij onze commissie niet heel veel kans.”

Wanneer subsidie?

Puur diaconale of missionaire projecten krijgen evenmin subsidie, aldus Mourik. “Bewustwording, discussie, dialoog, mensen krachtiger maken met gedachtegoed is meer de lijn van Kerk en Wereld. Wij subsidiëren ook nooit een boek of een film zonder meer. Er moet altijd een project of vormingstraject omheen zijn, zodat we zeker weten dat er ook iets teweeg wordt gebracht.” Kerk en Wereld geeft subsidie aan grote en kleine initiatieven op het gebied van vier kernthema’s: ‘duurzame welvaart’, ‘actualisering van christelijk geïnspireerd handelen’, ‘Bruggen slaan - bevorderen van sociale samenhang’ en ‘Levensbeschouwelijke ontmoeting’.

Den Braber: “Die thema’s gaan we binnenkort actualiseren om aanvragers ertoe te stimuleren dat ze ‘bij de tijd aanvragen’. De thema’s zijn van 2011, de samenleving is vijf jaar verder. De vragen zijn vandaag de dag niet volslagen anders, er liggen nu wel andere accenten. Wij willen graag dat daarop wordt ingegaan met de projecten die wij steunen.”

Jan Kas, freelance journalist  (Bron: Kerkinformatie december 2015)

>Lees meer op www.protestantsekerk.nl/kerkenwereld 

Lees meer over

Het thema Synode