Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Jongerenproject lijdenstijd moet een verschil maken

De HGJB, World Vision en Time to Turn komen dit voorjaar met een gezamenlijk project voor tieners en jongeren. Onder de titel ‘Make a Difference’ dagen ze jongeren uit om in de lijdenstijd elke dag op een speciale manier het verschil te maken. Met het oog daarop geven ze het boekje ‘Make a difference’ uit. Daarin staan vijftig ‘eenvoudige acties’ die ‘grote gevolgen kunnen hebben voor jezelf en voor de wereld waarin je leeft.’ Rond het project worden door de samenwerkende organisaties verschillende andere activiteiten georganiseerd.

Aan het begin van het boekje wordt gewezen op de gelijkenis van het mosterdzaadje uit Marcus 4:30-32. Je kunt met jouw beperkte mogelijkheden al een verschil maken, want ‘iedere daad die iets laat zien van Jezus’ Koninkrijk, kan uitgroeien tot iets groots.’

Acties in het boekje zijn onder andere: Breng alle thuisgenoten ontbijt op bed; Lees Filippenzen 4:4-5 en groet zoveel mogelijk mensen onderweg; Bid voor een concrete situatie waarin mensen lijden; Stuur je dominee een mail over de preek. Elke week acties Voor elke week van de lijdenstijd is een specifiek thema gekozen met daaraan gekoppelde acties. De acties van week 4 (thema 'Wereld') komen specifiek van de ontwikkelingsorganisatie World Vision, die in deze periode haar jongerenactie Zip your Lip heeft. Time to Turn (‘netwerk met christelijke jongeren die zich inzetten voor duurzaamheid en rechtvaardigheid’) staat in het bijzonder voor week 6 (Schepping), terwijl de jeugdwerkorganisatie HGJB de eindredactie van het boekje heeft gevoerd.

De HGJB koppelt ‘Make a Difference’ aan een speciaal Jubileumevent op Tweede Paasdag (maandag 25 april), waarmee ze zowel het project afsluit als haar eigen honderdjarig bestaan viert. Oorsprong project De oorsprong van het project ‘Make a Difference’ ligt in de Anglicaanse Kerk van Engeland. Daar wordt het sinds 2007 georganiseerd onder de titel Love Life Live Lent. In 2009 heeft de HGJB het project in Nederland gelanceerd, waarbij World Vision en Time to Turn dit jaar voor ’t eerst aanhaken.

Meer informatie: Het boekje ‘Make a difference’ is voor € 2,25 te koop in de boekhandel (pakket van 10 exemplaren via website Boekencentrum)

Website: HGJB 

Website: Time to Turn

Website: World Vision

Lees meer over

Het thema Veertigdagentijd & Pasen