Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Jaarverslag en jaarrekening 2009 BCP en begroting 2011 Centrale Kas Predikantstraktementen goedgekeurd

De kleine synode behandelde in haar vergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van de Beleidscommissie Predikanten (BCP) en de begroting 2011 van de Centrale Kas Predikantstraktementen.

Bij de jaarrekening BCP is een positief operationeel resultaat van ruim 2 miljoen euro. Dit positief resultaat ontstond dankzij lagere uitgaven aan wachtgelden, een lager gemiddeld aantal periodieke verhogingen en hogere inkomsten dan begroot uit vacaturebijdragen, beschikbaarheidsbijdragen en rente. Dit resultaat wordt besteed aan de vorming van een voorziening wachtgelden, de financiering van ongedekte kosten permanente educatie in de jaren 2011 en 2012 en de aanvulling algemene reserve tot noodzakelijk niveau.

De begroting 2011 van de Centrale Kas Predikantstraktementen heeft een kleine onzekerheidsfactor omdat de begroting moet worden opgesteld zonder dat in het Georganiseerd Overleg Predikanten al overeenstemming bestaat over de hoogte van het traktement. In de begroting is ook een nieuwe begrotingspost voor permanente educatie. De bezettingsbijdrage daalt met 0,7 procent. De totale traktements- en pensioenlasten stijgen met 0,7 procent. De bezettingsbijdrage is vastgesteld op € 31.758 per fulltime predikant per jaar. De totale lasten van een gemeente voor een predikant zullen in 2011, exclusief tegemoetkoming ziektekostenverzekering, € 80.989 bedragen.

Lees meer over

Het thema Synode