Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Interim-predikant als baken in onrustige tijden

De hervormde wijkgemeente Westerkerk in Kampen stond in 2015 en 2016 voor een aantal grote uitdagingen, waaronder het samengaan met een wijkgemeente en de sluiting van een kerkgebouw. “We zijn erg dankbaar voor de professionele begeleiding van onze interim-predikant.”

Etty Rens, voorzitter van de kerkenraad, schetst de vraagstukken waar de Westerkerk de afgelopen tijd mee te maken kreeg. “Onze wijkpredikant was vertrokken, dus we moesten voorzien in die vacature. En ondertussen werd er in Kampen hard toegewerkt naar één Protestantse Gemeente Kampen. Dat betekende dat een federatie met onze hervormde zusterwijkgemeente in beeld kwam. Bovendien beraadde de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Kampen zich op een herverdeling dan wel sluiting van een aantal kerkgebouwen.”

In goede banen

De kerkenraad besloot de hulp in te roepen van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Zo kwam de gemeente in contact met dominee Pieter van Winden, die deel uitmaakt van het landelijke team van interim-predikanten. “De interim-predikant heeft een stevige fundering kunnen leggen onder de processen die gaande zijn in onze gemeente. Zo heeft hij ons begeleid in het schrijven van een beleidsplan dat aan de basis lag van de uiteindelijke federatie. Op enthousiasmerende en inspirerende wijze lukte het hem de verschillende gemeentevergaderingen in goede banen te leiden.”

Samen aan de slag

Ook in het beroepingstraject kon de interim-predikant van betekenis zijn. “Ds. Pieter van Winden heeft ons geholpen een representatieve beroepingscommissie te vormen en voortvarend aan de slag te gaan met de werving van een nieuwe predikant. Ook dit proces heeft hij deskundig en uiterst tactisch begeleid.”
Inmiddels heeft de Westerkerk een nieuwe predikant en is de federatie-overeenkomst met de hervormde zusterwijkgemeente getekend. “Als wijkgemeenten willen we van elkaar leren en gaan we enthousiast samen aan de slag. We zijn blij en dankbaar met de stevige basis die er nu ligt.”

>Meer informatie over het inzetten van een interimpredikant

Dit artikel verscheen eerder in de Kerkkalender 2017-2018. Deze kalender is gratis te bestellen in de webwinkel.