Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken

Christiane van den Berg-Seiffert (1974) promoveert aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU-Groningen) op een onderzoek naar de relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers.

Mensen die seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie hebben ervaren raken doorgaans hun plaats in de gemeente kwijt. Hoe kunnen zowel primaire slachtoffers als betrokken geloofsgemeenschappen beter worden ondersteund?

In de tumultueuze dynamiek na het bekend worden van seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie wordt vaak veel over primaire slachtoffers gesproken en weinig met hen. In dit onderzoek vertellen mensen die seksuele grensoverschrijding hebben ondergaan hoe zij de dynamiek in hun geloofsgemeenschap hebben ervaren.

Uit deze gesprekken blijkt hoe enorm schadelijk het is als een pastor het vertrouwen en de veiligheid die de pastorale relatie kenmerken schendt. Seksuele grensoverschrijding tast op een diep niveau het vertrouwen van mensen aan. Het vertrouwen in mensen, maar vaak ook het vertrouwen in God. Naast de psychologische en spirituele gevolgen zijn ook de sociale gevolgen groot. En de gevolgen raken niet alleen de slachtoffers zelf. Vaak zijn immers ook hun eventuele partner en kinderen actieve gemeenteleden evenals hun vrienden. Seksuele grensoverschrijding is zo als een steen die door het netwerk van de geloofsgemeenschap heen wordt gegooid en allerlei verbanden verbreekt. En in de buurt van het primaire slachtoffer is de ravage het grootst. Mensen die seksuele grensoverschrijding hebben ervaren vertellen over uitsluiting die zij ervaren. Soms verbreken mensen bewust het contact met hen. Maar datgene wat uitsluitend werkt is zeker niet altijd uitsluitend bedoeld. Zo wordt bijvoorbeeld ook de neiging om als geloofsgemeenschap na alle narigheid snel weer verder te gaan en de verwachting dat ook de slachtoffers ‘gewoon’ weer mee zouden doen alsof er niets is gebeurd, door mensen die grensoverschrijding hebben ondergaan als uitsluitend ervaren.

Wat hebben misbruikten nodig om in vrijheid te kunnen kiezen of zij in de geloofsgemeenschap willen blijven of dat zij deze liever willen verlaten?

> Lees verder op de site van de PThU

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente