Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe online te vieren? Bekijk dit stappenplan.

Veel gemeenten en pioniersplekken vinden wegen om online vieringen op de vertrouwde plek aan te bieden. Dat is mooi! We mogen dankbaar zijn dat alle kerkenraden en predikanten geleid worden door God en leiding geven in deze moeilijke tijd. Maar bepaal als kerkenraad wel eerst welke doelstelling u in deze tijd voor ogen hebt? Past een online-viering daarbij? En zo ja, hoe dan?

Het moderamen adviseert om de kerkdienst te streamen. Er zijn verschillende vormen mogelijk. Een kort stappenplan om u te helpen een keuze te maken die past bij de mogelijkheden en middelen van uw gemeente.

  1. Bepaal als kerkenraad welke doelstelling u in deze tijd voor ogen hebt? Past een online-viering daarbij? En zo ja, hoe? Gaat u een volledige kerkdienst streamen of kiest u voor een heel andere wijze van online vieren, bijvoorbeeld door los een meditatie of preek op te nemen, via whatsapp gespreksvragen en liedsuggesties door te sturen. Kies eerst de vorm, daarna de middelen.
  2. Bedenk wie in de gemeente de software en hardware heeft en kan bedienen. Zie de adviezen over streamen.

     

  3. Werk waar mogelijk samen met andere gemeenten. Dat kan in het gebruik van materialen en apparatuur, maar ook filmpjes en ideeën zijn gemakkelijk online te delen en door verschillende partijen te gebruiken. 
  4. Bedenk hoe lang een online-viering moet zijn. Waarschijnlijk is een viering van 30 à 40 minuten genoeg, maar het is natuurlijk ook mogelijk een langere viering te streamen.
  5. Communicatie is cruciaal. Licht je gemeenteleden in over de online-kerkdienst en bedenk op welke manier gemeenteleden met minder ervaring met de computer, mobieltje en internet toch kunnen kijken en/of deelnemen.
  6. Bedenk met de jeugdleiding wat zij en de jeugd willen en wat zij kunnen bijdragen aan de online-viering. Zie www.jongprotestant.nl voor suggesties. 
  7. Hulpverleningsorganisaties en kerken dreigen in deze tijden veel geld mis te lopen doordat er geen fysieke collectes mogelijk zijn. Bedenk dus hoe je de collecte online organiseert. Zie ook: 

Foto: Unsplash